Rekrutacja

Rekrutacja online krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy (Wypełnienie danych oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe.)
 2. Załącz fotografię zgodną z parametrami podanymi w formularzu (Kolorowa fotografia cyfrowa wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (236px x 295px).)
 3. Wyślij formularz rejestracyjny
 4. Przygotuj (jeśli potrzeba zeskanuj) pozostałe wymagane dokumenty w formie cyfrowej:
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności kandydata i stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką

(Czynność skanowania nie jest skomplikowana – TUTAJ znajdziesz instrukcję łatwego wykonania skanu za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie.)

 1. Poczekaj na kontakt z Biura Rekrutacji w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną. (Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata, jego zaangażowanie w służbę i życie kościoła oraz  motywacje, którymi się kieruje przy wyborze studiów. Kandydat nie ma obowiązku wykazania się znajomością teologii podczas rozmowy.)
 2. Prześlij wymagane dokumenty do Dziekanatu. (Prześlij skany na e-mail rekrutacja@ewst.pl, podając w temacie maila swoje imię i nazwisko)
 3. Przygotuj dowód osobisty do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Zgłoś się na rozmowę rekrutacyjną online.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopie świadectwa dojrzałości oraz innych dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem. Sposób potwierdzenia będzie ustalany bezpośrednio z kandydatami.

Życzymy powodzenia!

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji lub problemy z wypełnieniem formularza, skontaktuj się z Biurem Rekrutacji EWST telefonicznie (71 346 99 00 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00) lub mailowo: rekrutacja@ewst.pl. Możesz też zadać nam pytanie na chacie dostępnym w prawym dolnym rogu naszej strony www.