Partnerzy

Partnerzy EWST

Miasto Wrocław Miasto spotkań "Otwartość to konstytutywna cecha naszego miasta przez całą jego historię. Wrocław to laboratorium kulturowe, w którym toczy się nieustanny proces metamorfoz wielu kultur – dawnych i nowych." (Aplikacja Wrocławia o ESK 2016) Erasmus+ Unijny program edukacyjny Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Polska Rada
Ekumeniczna
Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Jest także częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego.
Unia Ewangelikalna w Rzeczypospolitej Polskiej Celem działalności Unii jest wszechstronne wspieranie środowisk ewangelikalnych w Polsce w głoszeniu Słowa Bożego, sprawowaniu kultu religijnego i działalności misyjno-ewangelizacyjnej. Swoje cele realizuje między innymi poprzez edukację. Jest założycielem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. Unia współpracuje z innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami na rzecz realizacji wspólnych celów. Utrzymuje także kontakty zagraniczne w sprawach związanych z realizacją funkcji statutowych. Overseas Council United World Mission The ministry of Overseas Council began as the vision of a group of businessmen. What began as a focus on helping one seminary in South Korea, expanded to include over 100 evangelical schools in 70 countries. In 2017 OCC became part of United World Mission. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją międzykościelną zrzeszającą kościoły i inne związki wyznaniowe o charakterze ewangelikalnym.