Studia

Opłaty i stypendia

Opłaty

Większa część kosztów studiów w EWST pokrywana jest z darowizn kościołów i zborów z całego świata. Studenci pokrywają tylko część kosztów nauki.

Dogodny system stypendialny umożliwia znaczne, bądź też całkowite pokrycie opłat za studia.

Opłata dla rozpoczynających studia niestacjonarne w roku akademickim 2020/21 wynosi 2400 złotych za rok akademicki i dokonywana jest w postaci miesięcznych zaliczek w wysokości 240 złotych.

Przy jednorazowej wpłacie całej kwoty przysługuje zniżka 10%, przy jednorazowej wpłacie połowy kwoty przysługuje zniżka 5%.

Wiele kościołów i wspólnot wspiera finansowo swoich studentów. Chcąc studiować w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej warto poprosić o wsparcie swój macierzysty kościół.

W przypadku wydarzeń losowych uniemożliwiających regularne opłaty możliwe jest uzyskanie zwolnienia z opłat, bądź też rozłożenie ich na dogodne raty.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniżej podane konto z dopiskiem “czesne-licencjat”. W tytule przelewu należy podać też imię i nazwisko.

W EWST obowiązuje elektroniczna legitymacja studencka. Koszt legitymacji to 22 złote. Opłaty za legitymację powinny być dokonywane przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Uczelni. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata oraz cel przelewu. Prosimy o dostarczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za legitymację, najpóźniej w dzień rozmowy rekrutacyjnej.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

PKO BP S.A. III Odział Wrocław
numer rachunku: 33 1020 5242 0000 2802 0175 9737

Wszystkie sprawy dotyczące opłat należy ustalać z Kanclerzem EWST.

Kanclerz – Marek Kucharski
Email: m.kucharski@ewst.edu.pl
Telefon: 71 346 99 00
Fax: 71 346 99 50


Stypendia

System stypendialny Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej umożliwia pokrycie kosztów studiów nawet w 100%.

Do dyspozycji mamy stypendia z Edukacji i Nauki – socjalne,  naukowe,  dla niepełnosprawnych.

Znaczne kwoty oferują fundacje zagraniczne wspierające studentów programami stypendialnymi, które obejmują  większość okresu  studiów i pozwalają sfinansować dużą część lub całość należności.

Najwyższe stypendium z własnych funduszy uczelni na rok 2020/21 wynosiło 2200 zł.

Możliwe jest pobieranie stypendiów z obydwu źródeł.

Uczelnia udziela także zapomóg losowych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek niespodziewanych zdarzeń losowych.

Pamiętajmy, że konkurs o bezpłatny indeks umożliwia studia całkowicie zwolnione z opłat czesnego w czasie pierwszego roku nauki.

Wpłaty ze wspólnot, kościołów, zborów bądź od osób wspierających naukę studenta w EWST należy dokonywać na konto EWST z tytułem przelewu “wsparcie – czesne – imię i nazwisko”.

Numer konta:
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

PKO BP S.A. III Odział Wrocław
numer rachunku: 33 1020 5242 0000 2802 0175 9737

W EWST można liczyć na stypendia oraz inne sposoby zmniejszenia opłat lub nawet bezpłatnego studiowania!

Zobacz informację o stypendiach oraz konkursach, w których można wygrać bezpłatny indeks i STUDIUJ ZA DARMO W EWST!