Prowadzący

Marek Kucharski, absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (1994). W latach 1994-2003 służył jako pastor Kościoła Ewangelicznego „ICHTUS” we Wrześni. W 2003 r. ukończył studium podyplomowe dla pastorów i liderów organizacji chrześcijańskich przy Fellowship Bible Church w Little Rock, USA. W roku 2012 uzyskał dyplom licencjata w zakresie finansów i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W roku 2014 ukończył studia MBA na Uniwersytecie Franklina w Columbus, w Stanach Zjednoczonych. 

Marek Kucharski jest praktykiem i doświadczonym specjalistą z obszerną wiedzą merytoryczną. Pracuje w środowisku chrześcijańskim, biznesowym oraz akademickim gdzie wystąpienia publiczne są powszechną formą komunikowania. Ma także doświadczenie w zwiastowaniu Słowa Bożego.

W trakcie warsztatów pokaże, jak zaprezentować treść przygotowanego kazania, jak używać pomocy medialnych, czy w jaki sposób wzmocnić wystąpienie wykorzystując swoje dobre strony jako mówca. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń.

Ewa Przewłocka-Mołdawan Ewa Przewłocka-Mołdawan, absolwentka logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, neurologopedii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, terapeutka Terapii Miofunkcjonalnej wg Anity Kittel; pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; zajmuje się zaburzeniami artykulacyjnymi, zaburzeniami połykania, emisją głosu oraz terapią mowy dzieci niepełnosprawnych; jej pasją jest logopedia, dlatego często wychodzi poza ogólnie przyjęte ramy terapii, poszerzając wachlarz ćwiczeń i umiejętności swoich pacjentów.

W Szkole Mówców poprowadzi zajęcia z emisji głosu, które pozwolą uczestnikom zapanować nad tremą, ekonomicznie zarządzać oddechem w trakcie przemówień oraz zwróci uwagę na wymowę trudnych głosek języka polskiego.

dr Sebastian Smolarz, absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1997), University of Glamorgan (1998) i University of Wales, Lampeter (Ph.D., 2004). Obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii biblijnej na University of Wales. Pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu.
dr Sławomir Torbus, były student Biblijnego Seminarium Teologicznego oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie historii i teorii retoryki.

W czasie zajęć z dr Torbusem uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z tekstem biblijnym w kontekście przygotowania do prezentacji jego przesłania w kościele. Omówione zostaną kolejne etapy pracy, które są niezbędne przy przechodzeniu od tekstu biblijnego do wypracowania treści kazania opartego na tym tekście. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów.

Szkoła Mówców Program zajęć Prowadzący Weź udział
 
 
 
 

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>