02/02/2018

Wrocławscy Rektorzy o wolności

W poniedziałek 29 stycznia w EWST odbyła się rozmowa na temat wolności, z udziałem Rektorów trzech wrocławskich uczelni – Uniwersytetu Wrocławskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej.

Spotkanie odbyło się w ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Temat był związany nie tylko z mottem tego konkretnego dnia Tygodnia (Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat), ale również z rozpoczynającym się rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

We wstępie do dyskusji prof. EWST dr hab. Piotr Lorek, ukazał wielowymiarowość wolności zawartą w liście św. Pawła do Filemona, w którym apostoł, wstawiając się za zbiegłym niewolnikiem Onezymem, wskazuje że Chrystus uwalnia wszystkich – zarówno niewolników jak i ich panów. Święty Paweł zachęca także do przewartościowania postrzegania porządku społecznego w świetle Ewangelii – podkreślał dziekan EWST. Uczestnicy mogli także wysłuchać nagranych wypowiedzi kilku osób na temat ich rozumienia wolności.

Podczas debaty JM prof. Adam Jezierski (rektor UWr.), JM ks. prof. Włodzimierz Wołyniec (rektor PWT) oraz JM prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba (rektor EWST) wraz z prowadzącym rozmowę redaktorem portalu Ekumenizm.pl Dariuszem Brunczem próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczenia wolności dzisiaj i jej rozumienia przez współczesnych ludzi.

Wnioski, które padały były zarówno optymistyczne, jak i napawające niepokojem. Niezwykle poruszający był moment, w którym rektor Jezierski cytował fragment z powieści „Rok 1984” George’a Orwella – okazało się, że po blisko 70 latach od napisania, nie stracił on wcale na swojej aktualności.

Wielu uczestników uderzyła myśl rektora Szczerby, który przypomniał że – zgodnie z przekazem biblijnym – każdy człowiek jest obrazem Boga. Każdy – a więc nie tylko ci, którzy są nam bliscy, których poglądy podzielamy czy których akceptujemy.

Rektor Wołyniec podkreślał związek wolności z dojrzałością człowieka. Wskazywał też, że w ciągu ostatnich trzech dekad po roku 1989 pojmowanie przez Polaków wolności staje się coraz głębsze i bardziej wielowarstwowe.

Debata nie mogła rozwinąć i wyczerpać wszystkich wątków – zostawiła więc zarówno uczestników jak i słuchaczy z poczuciem niedosytu. Po jej zakończeniu liczne i długie dyskusje toczyły się w kuluarach. Temat wolności okazał się niezwykle istotny dla wielu osób i na pewno będzie poruszany także podczas innych naszych spotkań.

Składamy ogromne wyrazy szacunku i wdzięczności Rektorom, którzy przyjęli nasze zaproszenie do dyskusji oraz jej Moderatorowi. Serdecznie dziękujemy także wszystkim uczestnikom spotkania – zarówno tym, którzy nas odwiedzili, jak i osobom które śledziły przebieg debaty za pośrednictwem mediów społecznościowych – i zapraszamy na kolejne wydarzenia w EWST.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz filmu z wydarzenia

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>