Opłaty

Większa część kosztów studiów w EWST pokrywana jest z darowizn kościołów i zborów z całego świata. Studenci pokrywają tylko część kosztów nauki.

Dogodny system stypendialny umożliwia znaczne, bądź też całkowite pokrycie opłat za studia.

Opłata dla rozpoczynających studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/19 wynosi 2400 złotych za rok akademicki i dokonywana jest w postaci miesięcznych zaliczek w wysokości 240 złotych.

Przy jednorazowej wpłacie całej kwoty przysługuje zniżka 10%, przy jednorazowej wpłacie połowy kwoty przysługuje zniżka 5%.

Wiele kościołów i wspólnot wspiera finansowo swoich studentów. Chcąc studiować w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej warto poprosić o wsparcie swój macierzysty kościół.

W przypadku wydarzeń losowych uniemożliwiających regularne opłaty możliwe jest uzyskanie zwolnienia z opłat, bądź też rozłożenie ich na dogodne raty.

Pliki do pobrania

Wszystkie sprawy dotyczące opłat należy ustalać z Kanclerzem EWST.

Kanclerz – Marek Kucharski
Email: m.kucharski@ewst.edu.pl
Telefon: 0-71 346 99 00
Fax: 0-71 346 99 50

Wpłaty prosimy dokonywać na poniżej podane konto z dopiskiem „czesne-licencjat”:

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

PKO BP S.A. III Odział Wrocław
numer rachunku: 33 1020 5242 0000 2802 0175 9737


Stypendia

System stypendialny Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej umożliwia pokrycie kosztów studiów nawet w 100%.

Do dyspozycji mamy stypendia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – socjalne,  naukowe,  dla niepełnosprawnych.

Znaczne kwoty oferują fundacje zagraniczne wspierające studentów programami stypendialnymi, które obejmują  większość okresu  studiów i pozwalają sfinansować dużą część lub całość należności.

Najwyższe stypendium z własnych funduszy uczelni na rok 2017/18 wynosiło 3500 zł.

Możliwe jest pobieranie stypendiów z obydwu źródeł.

Uczelnia udziela także zapomóg losowych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek niespodziewanych zdarzeń losowych.

Pamiętajmy, że konkurs o bezpłatny indeks umożliwia studia całkowicie zwolnione z opłat czesnego w czasie pierwszego roku nauki.

Pobierz dokumenty dotyczące stypendiów

Wpłaty ze wspólnot, kościołów, zborów bądź od osób wspierających naukę studenta w EWST należy dokonywać na konto EWST z tytułem przelewu „wsparcie – czesne – imię i nazwisko”.

Numer konta:
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

PKO BP S.A. III Odział Wrocław
numer rachunku: 33 1020 5242 0000 2802 0175 9737

 

Przeczytaj

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>