Prowadząca

 

Renata Wybraniec, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wokalistka z wykształcenia i powołania. Dyrygent zespołów chóralnych i wokalnych. Nauczyciel śpiewu. Od lat mentor grup uwielbieniowych i nauczycieli z zakresu techniki wokalnej. Juror w konkursach wokalnych. Lider Uwielbienia w Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu. Lubi współpracować z muzykami z różnych wspólnot i wspierać ich pracę na scenie.

Zajęcia praktyczne z prowadzenia uwielbienia

Renata Wybraniec będzie prowadziła zajęcia praktyczne na scenie. Uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące przygotowania do prowadzenia uwielbienia jak i samego prowadzenia uwielbienia. Każdy z uczestników będzie miał okazję do praktycznego przećwiczenia omawianych zasad z zespołem składającym się z instrumentalistów i wokalistów.

Wykładowcy

Artur Śmieja, od 1996 pastor Kościoła Chrześcijańskiego „Słowo Życia” we Wrocławiu, nauczyciel Słowa Bożego z „proroczym zacięciem”, niezwykle oddany celowi, do którego zmierza, absolwent studiów teologicznych w EWST.
Mirek Klekot Walczak, w służbie od 25 lat, od 2006 pastor przełożony Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu, muzyk z zamiłowania, w przeszłości perkusista m.in. zespołu Heavy Blues.  Jego największą pasją jest miłość do Boga, ludzi i Kościoła. Uwielbienie Boga traktuje bardzo poważnie. Kocha Izrael.

Spotkanie z pastorem

Mirek Walczak opowie podczas zajęć – bazując na wielu latach doświadczenia – o mocy uwielbienia i praktycznym jego wpływie na kościół. Wspólnie z uczestnikami warsztatów zastanowi się nad rolą i wagą uwielbienia Boga podczas nabożeństwa i w codziennym życiu. Powróci do korzeni rozważając uwielbienie Boga w Izraelu w przeszłości i w dniu dzisiejszym. Odpowie także na pytanie od kogo możemy uczyć się tego, jak uwielbiać Boga.

Bartosz Bobeł, diakon we wspólnocie „Antiochia” Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu, duszpasterz i muzyk. Na scenie od 1993 roku. Szef Sceny Folkowej na Slot Art Festiwalu. Od 2005 roku zaangażowany muzycznie i duszpastersko w pracę z zespołami uwielbienia.

Warsztaty: Dyscyplina duchowa artysty

Bartosz Bobeł będzie mówił o wyzwaniach, jakie czekają na prowadzących uwielbienie. Jak kształtować swój charakter, gdy pracujemy z ludźmi o różnych temperamentach i obdarowaniach? Jak skutecznie komunikować się pomimo różnic i czy zawsze jest to możliwe? Odpowie także na pytanie, jak utrzymać życie duchowe w dyscyplinie, żeby z czystym sercem prowadzić kościół w uwielbieniu

Prof. EWST dr hab. Piotr Lorek, absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1999) oraz University of Glamorgan (2000). W 2004 roku na University of Wales obronił pracę doktorską z zakresu biblistyki. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (ChAT). Od 2007 roku dziekan EWST.

Wykład: Teologiczne wymiary uwielbienia w świetle Biblii

Podczas wykładu Piotr Lorek przedstawi nam pieśni pierwszych chrześcijan obecne na kartach Nowego Testamentu oraz omówi ich treść teologiczną. Zastanowi się wspólnie ze słuchaczami nad ich funkcją w życiu wspólnot wczesnochrześcijańskich. Następnie odpowie na pytanie o rolę współczesnych pieśni uwielbienia, omawiając znaczenie teologiczne oraz język jakim się posługujemy uwielbiając Boga.

dr Sebastian Smolarz, absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1997), University of Glamorgan (1998) i University of Wales, Lampeter (Ph.D., 2004). Obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii biblijnej na University of Wales. Pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu.

Wykład: Uwielbienie w czasach Starego Testamentu

Na zajęciach Sebastiana Smolarza dowiemy się jak wyglądało uwielbienie w Stary Testamencie i jak Bóg działał poprzez uwielbienie w dawnych czasach. Odkryjemy jaka tajemnica kryje się w hebrajskim słownictwie związanym z uwielbieniem Boga. Przyjrzymy się jak Dawid w namiocie i Salomon w świątyni uwielbiali Najwyższego. Zastanowimy się, które z elementów starotestamentowych są niezbędne lub warte zastosowania, żeby z czystym sercem i dynamicznie uwielbiać Boga w naszych kościołach.

dr Sławomir Torbus,  były student Biblijnego Seminarium Teologicznego oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie historii i teorii retoryki

Wykład: Uwielbienie w czasach Nowego Testamentu
Podczas wykładu Sławomir Torbus pokaże słuchaczom źródła chrześcijańskiego uwielbienia. Wspólnie z nimi zbada świat uwielbienia pierwszych chrześcijan opisany w Nowym Testamencie, nie zapominając oczywiście o kontekście kulturowym i specyfice  funkcjonowania w grecko-rzymskim czy semickim świecie. Celem wykładu jest pokazanie, co z uwielbienia pierwszych chrześcijan możemy zastosować w prowadzeniu uwielbienia w naszych współczesnych kościołach.

Szkoła Uwielbienia Program zajęć Prowadzący Weź udział
 
 

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>