Terminy zjazdów 2019/2020

Grafik zajęć studia niestacjonarne EWST 2018/19

Harmonogram roku 2018/19

Konsultacje w roku 2018/19

Regulamin studiów obowiązujący od roku 2016/17

Dokumenty

UCHWAŁA Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia programu kształcenia

Opis efektów kształcenia na kierunku teologia studia pierwszego stopnia profil praktyczny –Załącznik do uchwały nr 1/12/2017 z dnia 14.12.2017 r.17 r.

UCHWAŁA Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 2/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla kierunku studiów teologia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Program kształcenia – Załącznik do uchwały nr 2/12/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Zarządzenie Dziekana Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej Nr 1/02/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia różnic programowych

Przejście z profilu ogólnoakademickiego (do 2017/18 r.) na praktyczny (od 2018/19 r.) w ramach kierunku teologia na studiach niestacjonarnych w EWST – różnice programowe – Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1-02-2018 z dnia 28.02.2018 r.

Plan niestacjonarnych studiów licencjackich z podziałem na lata obowiązujący na kierunku teologia w 2018/19


 

Przeczytaj

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

czytaj więcej >>