Terminy zjazdów 2019/2020

Grafik zajęć studia niestacjonarne EWST 2018/19

Harmonogram roku 2018/19

Konsultacje w roku 2018/19

Regulamin studiów obowiązujący od roku 2016/17

Dokumenty

UCHWAŁA Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia programu kształcenia

Opis efektów kształcenia na kierunku teologia studia pierwszego stopnia profil praktyczny –Załącznik do uchwały nr 1/12/2017 z dnia 14.12.2017 r.17 r.

UCHWAŁA Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 2/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla kierunku studiów teologia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Program kształcenia – Załącznik do uchwały nr 2/12/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Zarządzenie Dziekana Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej Nr 1/02/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia różnic programowych

Przejście z profilu ogólnoakademickiego (do 2017/18 r.) na praktyczny (od 2018/19 r.) w ramach kierunku teologia na studiach niestacjonarnych w EWST – różnice programowe – Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1-02-2018 z dnia 28.02.2018 r.

Plan niestacjonarnych studiów licencjackich z podziałem na lata obowiązujący na kierunku teologia w 2018/19


 

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>