Portal www.religie.panoramainternetu.pl

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna ma status uczelni wyższej

2006-11-15 16:26

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST, dawniej Biblijne Seminarium Teologiczne – założone w 1990 r.) została 24 października wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Równocześnie zatwierdzony został pierwszy statut uczelni. Tym samym wrocławska EWST jest pierwszą niepubliczną, teologiczną uczelnią zawodową opartą na ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i wpisaną do rejestru szkół wyższych.

Tego typu umocowanie prawne otwiera nowe możliwości edukacyjne, stypendialne i zawodowe dla studentów EWST oraz umożliwia im kontynuowanie studiów na wielu uczelniach w kraju i zagranicą. Rozpoczęcie programu licencjackiego EWST planowane jest na drugi semestr obecnego roku akademickiego.

źródło: http://religie.panoramainternetu.pl


Międzynarodowy Kongres Bonhoefferowski

w 100-lecie urodzin Dietricha Bonhoeffera

Wrocław 3-8 luty 2006 r.

Organizatorem Kongresu jest Polska Sekcja Międzynarodowego Towarzystwa im. Bonhoeffera przy Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Sekcją Niemiecką tego Towarzystwa we współpracy z Ewangelikalną Szkołą Teologiczną (wcześniej Biblijnym Seminarium Teologicznym) we Wrocławiu, Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu oraz Instytutem Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą przedstawiciele wszystkich wymienionych instytucji.

Kongres Bonhoefferowski w 100-lecie urodzin Dietricha Bonhoeffera, w mieście urodzin wielkiego ewangelickiego teologa i członka niemieckiego ruchu oporu przeciwko niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, stanowić będzie dla naszego miasta ważne wydarzenie.

Ważny jest przede wszystkim aspekt międzynarodowy, europejski i ekumeniczny tej uroczystości szczególnie zaś fakt, że życie i dzieło Dietricha Bonhoeffera – którym od lat zajmują się Niemcy i Polacy – stanowi ważną część niemiecko-polskiego porozumienia.

We Wrocławiu, w którym w roku 1906 urodził się Bonhoeffer, działa od szeregu lat Polska Sekcja Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego, dzięki której umieszczono na domu rodzinnym Bonhoeffera tablicę pamiątkową.

Towarzystwo Bonhoefferowskie – do którego należą luteranie, katolicy – przyczyniło się również do tego, że przed wrocławskim kościołem Św. Elżbiety stoi od kilku lat pomnik poświęcony wielkiemu teologowi.

Również w Szczecinie – mieście leżącym na obszarze Wrocławskiej Diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – gdzie Bonhoeffer w czasach III Rzeszy prowadził nielegalne seminaria Kościoła Wyznającego, działa obecnie Centrum Studiów i Spotkań imienia Bonhoeffera.

W obu miastach odbywają się od lat międzynarodowe seminaria przede wszystkim z udziałem Polaków i Niemców. Kongres we Wrocławiu będzie pierwszym tej rangi forum Bonhoefferowskim w Polsce.

W czasie, gdy w polsko-niemieckich stosunkach zauważyć można pewne trudności, Kongres we Wrocławiu stanowić będzie dla polsko-niemieckiego porozumienia duże znaczenie.

PATRONAT HONOROWY NAD KONGRESEM OBJĘLI:

Bp Janusz Jagucki

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Abp Marian Gołębiewski

Metropolita Wrocławski

Dr Helmut Schöps

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Stanislaw Łopatowski

Wojewoda dolnośląski

Paweł Wróblewski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Rafał Dutkiewicz

Prezydent Miasta Wrocławia

prof. dr hab. Leszek Pacholski

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

źródło: http://www.luteranie.pl/diec.wroclawska/kongres/pl-wstep.htm

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

Biblia zrozumiała dla każdego?

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej