Godziny pracy biblioteki:

   
czwartek 9.00-15.00
piątek 12:00-18:00
piątek podczas zjazdu studiów niestacjonarnych

Rok 2018: 12 października; 26 października; 16 listopada; 14 grudnia.

Rok 2019: 11 stycznia; 22 lutego; 22 marca;  6 kwietnia; 26 kwietnia;
17 maja; 14 czerwca; 13 września.

12:00-20:00
sobota podczas zjazdu studiów niestacjonarnych

Rok 2018: 13 października; 27 października; 17 listopada; 15 grudnia.

Rok 2019: 12 stycznia; 23 lutego; 23 marca; 6 kwietnia; 27 kwietnia;
18 maja; 15 czerwca; 14 września.

13:00-20:00

W dniach 21 grudnia – 2 stycznia biblioteka będzie nieczynna (przerwa świąteczna).

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>