13/02/2021

EWST pomaga pomagać

W trudnych czasach wzajemne wsparcie i współpraca są niezbędne.

Od organizacji i kościołów otrzymujemy wiele, ale one potrzebują też nas, ponieważ pomagają osobom, które znalazły się w skrajnie trudnej sytuacji życiowej.

W lutym 2021 roku Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, we współpracy z Overseas Council, miała zaszczyt wesprzeć finansowo cztery zaprzyjaźnione instytucje. Są to:

  1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku – organizacja, która prowadzi na terenie Radomska i okolic działalność polegającą na pomocy osobom potrzebującym, ubogim, chorym i niepełnosprawnym.
  2. Fundacja ESPA. Działania fundacji skupione są na realizowaniu zadań w zakresie niesienia Pomocy ludziom młodym (w szczególności: osieroconym, osamotnionym, porzuconym) poprzez: Aktywizowanie ich do działania i pokonywanie barier utrudniających rozwój.
  3. Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Pabianicach. Do celów organizacji należy zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym oraz ułatwianie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie ludziom dotkniętym wykluczeniami społecznymi.
  4. Kościół Zielonoświątkowy Zbór BETEZDA w Dzierżoniowie, który prowadzi działalność charytatywną na terenie powiatu dzierżoniowskiego, docierając z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością tych organizacji. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy choć trochę wesprzeć ich pracę.

Pomagajmy i wspierajmy się wzajemnie!

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom stanowiska ewangelikalnych chrześcijan, zwłaszcza polskich, wobec zjawiska homoseksualizmu.

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

czytaj więcej