13/02/2021

EWST pomaga pomagać

W trudnych czasach wzajemne wsparcie i współpraca są niezbędne.

Od organizacji i kościołów otrzymujemy wiele, ale one potrzebują też nas, ponieważ pomagają osobom, które znalazły się w skrajnie trudnej sytuacji życiowej.

W lutym 2021 roku Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, we współpracy z Overseas Council, miała zaszczyt wesprzeć finansowo cztery zaprzyjaźnione instytucje. Są to:

  1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku – organizacja, która prowadzi na terenie Radomska i okolic działalność polegającą na pomocy osobom potrzebującym, ubogim, chorym i niepełnosprawnym.
  2. Fundacja ESPA. Działania fundacji skupione są na realizowaniu zadań w zakresie niesienia Pomocy ludziom młodym (w szczególności: osieroconym, osamotnionym, porzuconym) poprzez: Aktywizowanie ich do działania i pokonywanie barier utrudniających rozwój.
  3. Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Pabianicach. Do celów organizacji należy zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym oraz ułatwianie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie ludziom dotkniętym wykluczeniami społecznymi.
  4. Kościół Zielonoświątkowy Zbór BETEZDA w Dzierżoniowie, który prowadzi działalność charytatywną na terenie powiatu dzierżoniowskiego, docierając z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością tych organizacji. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy choć trochę wesprzeć ich pracę.

Pomagajmy i wspierajmy się wzajemnie!

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”?

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

Czego nas uczy Zmartwychwstały? – wywiad z drem Kazimierzem Bemem

Dr Kazimierz Bem, wykładowca historii Kościoła w EWST mówi o pracy duszpasterskiej i akademickiej, o chrześcijańskiej wolności, miłości bliźniego i o tym co dla niego oznacza Zmartwychwstanie.

czytaj więcej