29/01/2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Online ale blisko

W tym roku, z powodu pandemii, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan nie mógł odbyć się w swojej tradycyjnej formule. Zamiast nabożeństw i spotkań przygotowane zostało przesłanie wideo od stałych uczestników TMoJCh. Również w EWST spotykaliśmy się online.

“Trwajcie w mojej miłości,a przyniesiecie obfity owoc” – to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W związku z pandemią COVID-19 Wrocławski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej podjął decyzję o nieorganizowaniu nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 w styczniu i – jeśli będzie to możliwe – przeniesienie ich na okres święta Zesłania Ducha Świętego.

Nie mogliśmy spotkać się osobiście, wspólnie się modlić, rozmawiać i dzielić się duchowym oraz kulturowym bogactwem naszych wspólnot. Dlatego kościoły i instytucje biorące dotychczas udział we wrocławskich obchodach TMoJCh przygotowały krótki materiał wideo z pozdrowieniami i refleksjami związanymi z tegorocznym hasłem oraz tekstami biblijnymi na poszczególne dni Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021.

W nagraniu udział wzięli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych we Wrocławskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej: Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Polskokatolickiego,
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Rzymskokatolickiego i
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. W imieniu naszej uczelni wystąpił prof. Wojciech Szczerba, Rektor EWST.

W ramach tegorocznego TMoJCh poświęciliśmy tematyce ekumenizmu dwa kolejne spotkania cyklu EWST online: 19 stycznia dr Sławomir Torbus wygłosił wykład pt. “Pierwsze polskie przekłady Biblii”, poświęcony katolickim i protestanckim tłumaczeniom Pisma Świętego, które wywarły ogromny wpływ na polską religijność i kulturę.

Tydzień później, 26 stycznia, podczas spotkania “Ekumenizm po polsku – blaski, cienie, mroki”, gościliśmy dra Tomasza Terlikowskiego, filozofa, katolickiego pisarza i publicystę oraz dra Dariusza Bruncza, redaktora naczelnego portalu Ekumenizm.pl.

Zapraszamy też do obejrzenia spotkań, które odbyły się w ramach TMoJCh w poprzednich latach.

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom stanowiska ewangelikalnych chrześcijan, zwłaszcza polskich, wobec zjawiska homoseksualizmu.

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

czytaj więcej