08/10/2020

Zmarł ks. bp. Jan Szarek

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w wieku 84 lat zmarł ks. Jan Szarek, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w latach 1991-2001, senior diecezji cieszyńskiej i przyjaciel EWST.

Bp Jan Szarek urodził się w Bielsku-Białej. W latach 1956-1960 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 25 września 1960 roku został ordynowany na duchownego – w tym roku obchodził 60. rocznicę tego wydarzenia, oraz 40. rocznicę wyboru na seniora diecezji cieszyńskiej (14 września 1980 roku). 

6 stycznia 1991 roku Synod Kościoła wybrał ks. seniora Jana Szarka na urząd Biskupa Kościoła. Swój urząd pełnił do 6 stycznia 2001 roku. W 1993 roku bp Jan Szarek został wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, funkcję tę pełnił do 2001 roku.

Bp Jan Szarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski “w uznaniu szerokiej i zaangażowanej działalności społecznej”, a w 2000 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w dziedzinie ekumenicznej, oraz za wkład w pojednanie pomiędzy Kościołami i narodami. Jest doktorem honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2007 roku otrzymał nagrodę „Zwiastuna Ewangelickiego” im. ks. Leopolda Otto za inicjatywę budowy Ośrodka Wydawniczego „Augustana” w Bielsku-Białej. W 2016 roku bp Szarek został uhonorowany Śląskim Szmaragdem.

Biskup Szarek był niezwykłą postacią. Człowiek nauki i czynu, otwarty i pełen ciekawoości świata troski o każdego, kogo spotkał na swojej drodze. Wiek nie stanowił dla niego przeszkody w aktywności, zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Jego nagła śmierć jest ogromną stratą nie tylko dla luteran, ale dla polskiego chrześcijaństwa, ruchu ekumenicznego i całego społeczeństwa. Również dla mnie osobiście – podkreśla prof. Wojciech Szczerba, Rektor EWST.

Rodzinie, bliskim i wszystkim członkom KEA w Polsce składamy szczere wyrazy współczucia.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej