27/10/2020

MATW w okresie pandemii – ważne informacje

W związku z pogarszającą się sytuacja związaną z epidemią COVID-19 oraz zarządzeniami władz dotyczącymi Seniorów, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku zmienia formułę organizowanych spotkań.

Prosimy o zapoznanie się z poniżzą informacją:

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami, przede wszystkim zaś mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak i osób uczestniczących w spotkaniach,  jako organizatorzy Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku podjęliśmy decyzję o zmianie ich formuły  ze stacjonarnej na zdalną.  Spotkania będą się odbywać zgodnie z przewidzianym kalendarzem (piątki, godzina 17.00) na platformie ZOOM. Wykłady czwartkowe będą realizowane on line zgodnie z planem.

Z każdą z osób prowadzących skontaktujemy się indywidualnie w celu ustalenia kwestii technicznych. Informacje dotyczące poszczególnych zajęć znajdą się w Programie MATW na stronie WWW.

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha mimo wszystko,

prof. EWST Wojciech Szczerba, Rektor EWST
dr Monika Humeniuk, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej