27/10/2020

MATW w okresie pandemii – ważne informacje

W związku z pogarszającą się sytuacja związaną z epidemią COVID-19 oraz zarządzeniami władz dotyczącymi Seniorów, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku zmienia formułę organizowanych spotkań.

Prosimy o zapoznanie się z poniżzą informacją:

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami, przede wszystkim zaś mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak i osób uczestniczących w spotkaniach,  jako organizatorzy Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku podjęliśmy decyzję o zmianie ich formuły  ze stacjonarnej na zdalną.  Spotkania będą się odbywać zgodnie z przewidzianym kalendarzem (piątki, godzina 17.00) na platformie ZOOM. Wykłady czwartkowe będą realizowane on line zgodnie z planem.

Z każdą z osób prowadzących skontaktujemy się indywidualnie w celu ustalenia kwestii technicznych. Informacje dotyczące poszczególnych zajęć znajdą się w Programie MATW na stronie WWW.

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha mimo wszystko,

prof. EWST Wojciech Szczerba, Rektor EWST
dr Monika Humeniuk, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”?

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

Czego nas uczy Zmartwychwstały? – wywiad z drem Kazimierzem Bemem

Dr Kazimierz Bem, wykładowca historii Kościoła w EWST mówi o pracy duszpasterskiej i akademickiej, o chrześcijańskiej wolności, miłości bliźniego i o tym co dla niego oznacza Zmartwychwstanie.

czytaj więcej