07.05
2018

Przestrzenie wolności – otwarte sympozjum popularno-naukowe

Kto rezygnuje z wolności, rezygnuje zarazem ze swojego chrześcijaństwa. Chrześcijanin jest
wolny, stoi wobec Boga i wobec świata bez żadnej osłony czy zabezpieczenia, na nim samym spoczywa cała odpowiedzialność za to, jaki użytek zrobi z daru wolności.
Dietrich Bonhoeffer, „Podstawowe problemy etyki chrześcijańskiejˮ

Program konferencji:

9.00 – 9.45 Wprowadzenie do konferencji i otwarcie wystawy poświęconej Albertowi Schweitzerowi

 • EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
 • dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
 • Janusz Witt, Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego

9.45 – 10.00 Przerwa

10.00 – 11.15 I Sesja: Wolność – konteksty teologiczne

Prowadzenie I Sesji – Prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor EWST

 • Wolność chrześcijanina i początki reformacji (1520), dr hab. Janusz T. Maciuszko, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Kierownik Katedry Teologii Historycznej oraz Katedry Nauk o Religii i Ekumenizmu; Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
 • „Egzystencja teologiczna” według Karla Bartha, ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Dziekan Wydziału Teologicznego w Tarnowie
 • O wolności pneumahagijnie i ekumenicznie, prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Dyrektor Instytutu Teologii Systematycznej, Kierownik II Katedry Teologii Dogmatycznej
 • Dyskusja

11.15 – 11.30 Przerwa

11.30 – 12.45 II Sesja (anglojęzyczna): Wolność ­– konteksty społeczno-antropologiczne

Prowadzenie II Sesji – Dr Łukasz Nysler, EWST

 • Making responsible freedom happen: Church and Society in Dialogue, prof. dr John A. Berry, Uniwersytet Maltański, Wydział Teologii, Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej
  i Dogmatycznej
 • Translation from the other side: In Defense of Lost Causes, ks. prof. dr Philip H. Towner, Dziekan Nida Institute for Biblical Scholarship, American Bible Society, NYC, USA
 • Freedom and determinism – from „Luther versus Erasmus debate” to Derk Pereboom, prof. dr Petr Dvořák, Czeska Akademia Nauk, Instytut Filozofii, Kierownik Katedry Badań nad Myślą Starożytną i Średniowieczną
 • Dyskusja

12.45 – 13.45 Przerwa

13.45 – 15.00 III Sesja: Wolność – konteksty starożytne

Prowadzenie III Sesji – Dr hab. Jacek Zieliński, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych UWr

 • Pojmowanie wolności w filozofii starożytnej. Ewolucja pojęcia: od aspektu politycznego do egzystencjalnego, prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka, Emerytowany Profesor Zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Pochodzenie zła a wolna wola człowieka w refleksji Metodego z Olimpu, ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Systematycznej, Katedra Teologii Patrystycznej
 • Freedom in Pauline Perspective – A Brief Exegetical Survey of Gal 5,1.6, prof. dr Károly Bácskai, Luterański Uniwersytet Teologiczny w Budapeszcie, Kierownik Katedry Teologii Nowego Testamentu
 • Dyskusja

15.00 – 15.15 Przerwa

15.15 ­- 16.30 IV Sesja: Wolność – konteksty egzystencjalne

Prowadzenie IV Sesji – Ks. dr hab. Jarosław Lipniak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Kierownik Katedry Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego

 • Wolność w antropologii Fiodora Dostojewskiego, UE dr hab. Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
 • Egzystencjaliści o paradoksach wolności, dr hab. Jacek A. Prokopski, Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr, Zespół Antropologii Filozoficznej i Etyki
 • Nierozerwalność małżeństwa jako przestrzeń i warunek wolności, dr hab. Michał Głowala, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
 • Dyskusja

16.30 – 16.45 Podsumowanie Konferencji

Prof. EWST dr hab. Piotr Lorek, Dziekan Wydziału Teologii EWST

18.00 – 20.00 Debata „Przestrzenie wolności”

Prowadzenie debaty ­– prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. prof. EWST Wojciech Szczerba, Rektor EWST

Wykład wprowadzający – Trudna wolność, ks. prof. Tomáš Halík, Uniwersytet Karola
w Pradze, Wydział Filozofii i Religioznawstwa

Uczestnicy debaty – dr Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, JE ks. bp. Waldemar Pytel, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Gość Specjalny.

Lokalizacja:

Obrady konferencji (9.00 – 16.45) – Aula EWST,  ul. św. Jadwigi 12

Debata Przestrzenie wolności (18.00 – 20.00) – Oratorium Marianum, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1

 WSTĘP WOLNY

Pobierz program w pliku .pdf

UWAGA! Ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa Gościa Specjalnego konieczna jest rejestracja oraz zabranie ze sobą na spotkanie dokumentu tożsamości.
Zarejestruj się teraz

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocław

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

15
marzec

Czy Bóg wybiera do zbawienia? Rudolf Otto i predestynacja Wykład: prof. EWST dr hab. Piotr Lorek

08
marzec

Nauka o szczęściu, czyli wprowadzenie do psychologii pozytywnej 1 Wykład: dr Bogna Bartosz

01
marzec

Modlitwa Pańska – żydowska czy chrześcijańska? Wykład: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

15
luty

Niepokorny Klub Filmowy: Prosta historia, reż. David Lynch Prowadzenie: Bartosz Bobeł

25
styczeń

Czy dobry Bóg pozwala na zło w świecie? Teodycea w tradycji protestanckiej – od Leibniza do Schleiermachera Wykład: prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba

14
grudzień

Przemija postać świata. O potrzebie nowej Reformacji Wykład: prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba

16
listopad

Wielkie dzieła odzyskane – o sztuce zaginionej i odnalezionej Wykład: prof. dr hab. Piotr Oszczanowski

09
listopad

Psychologia egzystencjalna – praca nad sensem życia Wykład: prof. dr hab. Maria Straś- Romanowska

26
październik

 Epimenides z Krety – nowotestamentowy prorok poganin

25
październik

III Dni Gerontologii – Zapraszamy na stoisko Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku 

więcej wydarzeń >>

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>