08/11/2010

Dni Refomacji 2010 – podsumowanie

W dniach 23–31 października 2010r. odbyła się już druga edycja Dni Reformacji. Pomysłodawcą i organizatorem cyklu uroczystości pod wspólną nazwą Dni Reformacji jest Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna wraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską Opatrzności Bożej oraz Społecznością Chrześcijańską we Wrocławiu. Nad tegoroczną edycją Dni Reformacji patronat honorowy objął biskup Ryszard Bogusz, Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Pierwszego dnia spotkania wystąpił zespół MOCSQUAD i MC Kola. Repertuar był skierowany głównie do ludzi młodych i właśnie tacy słuchacze nas nie zawiedli. MC Kola podczas swojego występu nawiązał świetny kontakt z widownią i był za to nagradzany brawami. Cieszymy się, że rozpoczęliśmy  Święto Reformacji w tak miłej atmosferze i przy pełnej widowni. Koncert miał miejsce przy Kościele Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu, który mieści się na ulicy Partyzantów 60. W drugim dniu odbyło się Nabożeństwo Inauguracyjne w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Była to szczególna uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego  – zarówno z Polski, jak i z Niemiec, Rzymskokatolickiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Reformowanego, Zielonoświątkowego, Baptystycznego oraz Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.

Zaszczycili nas swoim przybyciem: Bernhard Brasack – Konsul Generalny w Konsulacie RFN we Wrocławiu, Superintendent Martin Hüneke – Reprezentant Niemieckiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego, Dietmar Ehrig – Fundator statuy Dietricha Bonhoeffera, Ksiądz Profesor Bogdan Ferdek – Referent ds. Ekumenizmu Kościoła Rzymskokatolickiego, Dariusz Tokarz – Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz wielu innych znamienitych gości.

Podczas nabożeństwa wystąpiła sopranistka Jagoda Potoczna, która śpiewem uświetniła tą znamienitą uroczystość. Głos zabrał również dr Waldemar Gołębiowski, pomysłodawca i szef domowego hospicjum dla dzieci działającego pod nazwą Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”.
Podczas nabożeństwa odczytane zostały fragmenty pism Marcina Lutra. Kazanie wygłosił proboszcz ewangelickiej parafii Lübars w Berlinie, Ksiądz Axel Luther. Na zakończenie uroczystości wszyscy wierni odśpiewali pieśń do słów Dietricha Bonhoeffera „Przez dobrą moc Twą, Panie”.
Dzień trzeci Dni Reformacji rozpoczęto złożeniem kwiatów delegacji polskich i niemieckich pod pomnikiem Dietricha Bonhoeffera przy kościele p.w. św. Elżbiety. Następnie uczestnicy udali się do wrocławskiego Ratusza, gdzie miało miejsce wprowadzenie popiersia Dietricha Bonhoeffera. W trakcie ceremonii głos zabrali: Maciej Łagiewski – Dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, Janusz Witt – Przewodniczący Towarzystwa Bonhoefferowskiego w Polsce, Dietmar Ehrig – Fundator Statuy Dietricha Bonhoeffera i Ksiądz Axel Luther – Proboszcz Ewangelickiej Parafii Lübars w Berlinie.
Uświetnieniem trzeciego dnia Święta Reformacji była sesja pt. „Nic nie jest warte życia oprócz miłości” w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu. Konferencje otworzył prof. dr hab. Wojciech Szczerba, rektor EWST. Udział w sesji wzięły tak znamienite osoby, jak: ksiądz Axel Luther – Pomosty pokoju i pojednania, dr Philip H. Towner, Dziekan Instytutu Badań Biblijnych Nide’y w Rzymie – Tłumaczenie i pojednanie, Renata Bardzik-Miłosz, Członek komisji programowej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – W drodze – refleksje o zbliżeniu polsko-niemieckim, Janusz Witt – Dietrich Bonhoeffer – teolog, opozycjonista, wrocławianin, Stanisław Rybarczyk, Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” – Ekumenia i współpraca międzyreligijna w praktyce oraz dr n. med. Krzysztof Szmyd, Prezes Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” – Miłość i śmierć, czyli kochać i pozwolić odejść. Całość poprowadził dr Piotr Lorek, dziekan Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej.
Na zakończenie wykładów miał miejsce Koncert Reformacyjny, w którym udział wzięli: Marzena Łykowska-Korchut – sopran, Julieta Gonzales de Springer – sopran, Marek Skrukwa – gamba, Dawid Ślusarczyk – pozytyw. Repertuar wykonany przez muzyków składał się z utworów: J. S. Bacha, H. Schütza, J. Kremberga, C. Fr. Abela, D. Ortiza i Ch. Simpsona.

Ostatniego dnia wyświetlany był film Sophie Scholl – ostatnie dni. Film porusza problematykę II wojny światowej i walki z nazizmem. Reżyser Marc Rothemund stworzył wstrząsający portret jednej z najbardziej podziwianych bohaterek walki z nazistowskim reżimem w Niemczech. Julia Jentsch, odtwórczyni głównej roli, z niezwykłą intensywnością i inteligencją ukazuje ostatnie dni kobiety, której los jest już przesądzony, jako triumf pasji, odwagi i człowieczeństwa.

Podczas większości uroczystości Święta Reformacji zbierana była kwesta na rzecz Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Jest nam niezmiernie miło, że wierni hojnie wpłacali datki na tak szczytny cel.

Wszystkim uczestnikom II edycji Dni Reformacji serdecznie dziękujemy za udział we wszystkich wydarzeniach i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Mamy nadzieję spotkać się już niedługo w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na kolejnych wydarzeniach.

Dni Reformacji

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”?

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

Czego nas uczy Zmartwychwstały? – wywiad z drem Kazimierzem Bemem

Dr Kazimierz Bem, wykładowca historii Kościoła w EWST mówi o pracy duszpasterskiej i akademickiej, o chrześcijańskiej wolności, miłości bliźniego i o tym co dla niego oznacza Zmartwychwstanie.

czytaj więcej