11/05/2018

Miłość, wierność, odwaga, obywatelska odpowiedzialność

Opowieść, która mogłaby posłużyć za scenariusz melodramatu, jest jednak czymś znacznie więcej. Miłość, która okazała się silniejsza niż wojna i śmierć. Odwaga, która wymagała poświęcenia więcej niż jednego życia. Poruszającą historię małżeństwa von Moltke mogli poznać uczestnicy czwartkowego spotkania w parafii Opatrzności Bożej.

Spotkanie przygotowane przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego było poświęcone historii wyjątkowych ludzi, których życie zostało naznaczone piętnem dramatycznej historii XX wieku. Ich przykład posłużył jako punkt wyjścia do dyskusji o obywatelskiej odpowiedzialności i odwadze cywilnej. Dzięki filmowi na kwestie te można było spojrzeć z dość nietypowej perspektywy – młodego małżeństwa, właścicieli majątku w Krzyżowej (wówczas – Kreisau), gospodarzy spotkań niemieckiej grupy opozycyjnej – Kręgu z Krzyżowej.

Projekcja filmu była częścią projektu edukacyjnego „Przeciw nazizmowi. Historia Freyi i Helmutha von Moltke” realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Fundację im. Freyi von Moltke, przy wsparciu finansowym Willy Pitzer Stiftung i Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Projekt ten zakłada projekcje filmu „Freya – miłość w czasach oporu” oraz dyskusje wokół tematyki oporu i obywatelskiej odpowiedzialności.

Podczas dyskusji, która miała miejsce po projekcji uczestnicy podkreślali, że historia Kręgu z Krzyżowej i rodziny von Moltke nie była im dotąd dokładnie znana. Zaznaczali również, że poruszająca była relacja tego młodego małżeństwa, które zdecydowało się stawić opór nazizmowi, poświęcając swoje osobiste szczęście. Wszyscy zgodzili się, że odpowiedzialność cywilna, odwaga, szacunek i otwartość na dialog to wartości uniwersalne, które są tematem refleksji również dzisiaj.

Obecność na sali osób związanych z tworzeniem Fundacji Krzyżowa oraz jej późniejszą działalnością pozwoliła opowiedzieć również o znaczeniu Krzyżowej po 1945 r. i jej licznych zadaniach w budowaniu międzynarodowego dialogu.

Spotkanie poprowadził dr Tomasz Skonieczny z Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”, a w dyskusji wziął udział dr Robert Żurek – członek Zarządu Fundacji. Obecność na sali osób związanych z tworzeniem Fundacji „Krzyżowa” oraz jej późniejszą działalnością pozwoliła opowiedzieć również o znaczeniu Krzyżowej po 1945 r. i jej licznych zadaniach w budowaniu międzynarodowego dialogu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny udział w dyskusji. Zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach Festiwalu Kultury Protestanckiej.

 

Przeczytaj

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

czytaj więcej >>