07/11/2017

III Namysłowskie Dni Protestantyzmu

W dniach 25-31.10.2017 odbyły się Trzecie Namysłowskie dni Protestantyzmu, które zorganizowane zostały przez: Urząd Miejski w Namysłowie, Zbór Zielonoświątkowy „Kanaan” w Namysłowie, Namysłowski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej.
Zwieńczeniem całotygodniowych wydarzeń były obchody Święta Reformacji w dniu 31.10.2017, na które został zaproszony przedstawiciel EWST.   

                                                
Obchody rozpoczęły się Nabożeństwem Ekumenicznym w Kościele Zielonoświątkowym, podczas którego pastor Mariusz Antoszczuk, wygłosił kazanie na temat koncepcji Solus Christus w życiu człowieka. W przejmujących słowach odniósł się do fundamentów chrześcijaństwa, a następnie postawił słuchaczy przed osobistym pytaniem: jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje Jezus Chrystus? W trakcie nabożeństwa na ręce pastora Antoszczuka, Burmistrz Namysłowa Pan Julian Kruszyński złożył podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności i pomoc potrzebującym.  


Po zakończeniu nabożeństwa, na byłym cmentarzu Ewangelickim, rozpoczęły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej wiernych Kościoła Ewangelickiego i ich wkład w rozwój Namysłowa. Również z okazji 500-lecia Reformacji, za sprawą władz miasta wykonano nowe ogrodzenie cmentarza oraz ufundowano tablicę pamiątkową. 

Była to szczególnie podniosła chwila, gdy Burmistrz oraz Pastor podkreślali jak ważna w historii rozwoju tego miasta była obecność wiernych Kościoła Ewangelickiego.  

Kolejnym punktem obchodów był ciekawy wykład Pana Mateusza Magdy z Izby Regionalnej Namysłowa na temat dziejów protestantyzmu na ziemi Namysłowskiej. Pastor Mariusz Antoszczuk przedstawił główne założenia Reformacji, a także wyjaśnił genezę rozwoju różnych nurtów wyznaniowych, powstałych w przeciągu kilku wieków na fali rozwoju idei Reformacji. Na zakończenie wystąpił zespół „Akustycznie zagrane”, który dopełnił całości obchodów w miłej, rodzinnej atmosferze.               

Na szczególne uznanie zasługuje bliska współpraca władz miasta Namysłowa, instytucji kulturalnych i oświatowych oraz miejscowego Kościoła Zielonoświątkowego, której wynikiem jest m.in. wspólna organizacja cyklicznych obchodów Dni Reformacji.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie, był to piękny dzień spędzony w gronie życzliwych ludzi, wypełniony szacunkiem dla wcześniejszych pokoleń i pełen refleksji nad znaczeniem Reformacji dla mieszkańców tych ziem dzisiaj.
Bogumił Bednarczyk,  Koordynator ds. promocji i marketingu, EWST

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>