07/11/2017

III Namysłowskie Dni Protestantyzmu

W dniach 25-31.10.2017 odbyły się Trzecie Namysłowskie dni Protestantyzmu, które zorganizowane zostały przez: Urząd Miejski w Namysłowie, Zbór Zielonoświątkowy „Kanaan” w Namysłowie, Namysłowski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej.
Zwieńczeniem całotygodniowych wydarzeń były obchody Święta Reformacji w dniu 31.10.2017, na które został zaproszony przedstawiciel EWST.   

                                                
Obchody rozpoczęły się Nabożeństwem Ekumenicznym w Kościele Zielonoświątkowym, podczas którego pastor Mariusz Antoszczuk, wygłosił kazanie na temat koncepcji Solus Christus w życiu człowieka. W przejmujących słowach odniósł się do fundamentów chrześcijaństwa, a następnie postawił słuchaczy przed osobistym pytaniem: jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje Jezus Chrystus? W trakcie nabożeństwa na ręce pastora Antoszczuka, Burmistrz Namysłowa Pan Julian Kruszyński złożył podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności i pomoc potrzebującym.  


Po zakończeniu nabożeństwa, na byłym cmentarzu Ewangelickim, rozpoczęły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej wiernych Kościoła Ewangelickiego i ich wkład w rozwój Namysłowa. Również z okazji 500-lecia Reformacji, za sprawą władz miasta wykonano nowe ogrodzenie cmentarza oraz ufundowano tablicę pamiątkową. 

Była to szczególnie podniosła chwila, gdy Burmistrz oraz Pastor podkreślali jak ważna w historii rozwoju tego miasta była obecność wiernych Kościoła Ewangelickiego.  

Kolejnym punktem obchodów był ciekawy wykład Pana Mateusza Magdy z Izby Regionalnej Namysłowa na temat dziejów protestantyzmu na ziemi Namysłowskiej. Pastor Mariusz Antoszczuk przedstawił główne założenia Reformacji, a także wyjaśnił genezę rozwoju różnych nurtów wyznaniowych, powstałych w przeciągu kilku wieków na fali rozwoju idei Reformacji. Na zakończenie wystąpił zespół „Akustycznie zagrane”, który dopełnił całości obchodów w miłej, rodzinnej atmosferze.               

Na szczególne uznanie zasługuje bliska współpraca władz miasta Namysłowa, instytucji kulturalnych i oświatowych oraz miejscowego Kościoła Zielonoświątkowego, której wynikiem jest m.in. wspólna organizacja cyklicznych obchodów Dni Reformacji.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie, był to piękny dzień spędzony w gronie życzliwych ludzi, wypełniony szacunkiem dla wcześniejszych pokoleń i pełen refleksji nad znaczeniem Reformacji dla mieszkańców tych ziem dzisiaj.
Bogumił Bednarczyk,  Koordynator ds. promocji i marketingu, EWST

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>