REDAKCJA

Daniel Śródkowski
Joanna Wronecka

KONTAKT:

Daniel Śródkowski (danielsrodkowski@gmail.com)
Joanna Wronecka (asia.wronecka@gmail.com)

Pobierz kolejne numery w formacie .PDF

  1. I/2014
  2. I-IV/2015
  3. X/2015
  4. XII/2015
  5. XII 2018
  6. VI/2019

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej