Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej powinien najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej dostarczyć do dziekanatu następujące dokumenty rekrutacyjne:

  • Arkusz rejestracyjny (pobierz w .docx lub .pdf)
  • Orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności kandydata i stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów
  • 4 fotografie (35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Arkusze można odebrać osobiście w dziekanacie uczelni, zamówić telefonicznie tel. 71 346 99 00 lub mailowo: rekrutacja@ewst.edu.pl, albo pobrać w formacie  .docx lub .pdf

Na rozmowę kwalifikacyjną można umówić się telefonicznie, ustalając konkretną datę i godzinę rozmowy: tel. 71 346 99 15.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznania kandydata, jego zaangażowania w służbę i życie kościoła oraz  motywację, którymi się kieruje przy wyborze studiów. Kandydat natomiast nie ma obowiązku wykazania się znajomością teologii podczas rozmowy.

Przy organizacji procesu rekrutacyjnego, a zwłaszcza rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, w szczególności zapewnia się odpowiedni sprzęt specjalistyczny oraz dostęp do pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2019/20

13 lipca,  7, 14, 21 i 28 września, 5 i 12 października 2019 r.


W EWST można liczyć na stypendia oraz inne sposoby zmniejszenia opłat lub nawet bezpłatnego studiowania!

Zobacz informację o stypendiach oraz konkursach, w których można wygrać bezpłatny indeks i STUDIUJ ZA DARMO W EWST!

Rekrutacja – uchwały i zarządzenia:

Rok 2019/2020

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>