• 2018/2019 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Fenomen radości” (20.05.2019)
 • 2017/2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przestrzenie wolności”  (07.05.2018)
 • 2016/17 Krajowa Konferencja Naukowa „Oblicza Reformacji” (09.05.2017)
 • 2015/16 Konferencja popularnonaukowa „Nic już nie muszę! Blaski i cienie późnej dorosłości” (21.09.2016)
 • 2014/15 Międzynarodowa Konferencja Bonhoefferowska „Oblicza Bonhoeffera” w 70-tą rocznicę śmierci Dietricha Bonhoeffera (8.04.2015)
 • 2012/13 Konferencja naukowa „Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby” (07.06.2013)
 • 2011/12 Międzynarodowa konferencja naukowa „ Teologia na wolnym rynku. Kościół i edukacja teologiczna w państwach postkomunistycznych” (19-21.09.2012)
 • 2010/11 Międzynarodowa konferencja naukowa „Chrześcijaństwo we współczesnym świecie. Spuścizna Jonathana Edwardsa” (31.05 – 01.06.2011)
 • 2009/10 Międzynarodowa konferencja naukowa „Jan Kalwin i jego spuścizna. W 500. rocznicę urodzin” (04.12.2009)
 • 2008/09 Konferencja naukowa „Czy piekło jest puste? Apokatastaza – Biblia, filozofia, teologia” (09.05.2008)
 • 2006/07 Międzynarodowa konferencja naukowa „Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych” (25.05.2007)
 • 2004/05 Międzynarodowa konferencja naukowa „ Różne oblicza retoryki antycznej” (17-19.05.2005)
Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom stanowiska ewangelikalnych chrześcijan, zwłaszcza polskich, wobec zjawiska homoseksualizmu.

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

czytaj więcej