• 2017/2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przestrzenie wolności”  (07.05.2018)
  • 2016/17 Krajowa Konferencja Naukowa „Oblicza Reformacji” (09.05.2017)
  • 2015/16 Konferencja popularnonaukowa „Nic już nie muszę! Blaski i cienie późnej dorosłości” (21.09.2016)
  • 2014/15 Międzynarodowa Konferencja Bonhoefferowska „Oblicza Bonhoeffera” w 70-tą rocznicę śmierci Dietricha Bonhoeffera (8.04.2015)
  • 2012/13 Konferencja naukowa „Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby” (07.06.2013)
  • 2011/12 Międzynarodowa konferencja naukowa „ Teologia na wolnym rynku. Kościół i edukacja teologiczna w państwach postkomunistycznych” (19-21.09.2012)
  • 2010/11 Międzynarodowa konferencja naukowa „Chrześcijaństwo we współczesnym świecie. Spuścizna Jonathana Edwardsa” (31.05 – 01.06.2011)
  • 2009/10 Międzynarodowa konferencja naukowa „Jan Kalwin i jego spuścizna. W 500. rocznicę urodzin” (04.12.2009)
  • 2008/09 Konferencja naukowa „Czy piekło jest puste? Apokatastaza – Biblia, filozofia, teologia” (09.05.2008)
  • 2006/07 Międzynarodowa konferencja naukowa „Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych” (25.05.2007)
  • 2004/05 Międzynarodowa konferencja naukowa „ Różne oblicza retoryki antycznej” (17-19.05.2005)

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>