• 2018/2019 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Fenomen radości” (20.05.2019)
 • 2017/2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przestrzenie wolności”  (07.05.2018)
 • 2016/17 Krajowa Konferencja Naukowa „Oblicza Reformacji” (09.05.2017)
 • 2015/16 Konferencja popularnonaukowa „Nic już nie muszę! Blaski i cienie późnej dorosłości” (21.09.2016)
 • 2014/15 Międzynarodowa Konferencja Bonhoefferowska „Oblicza Bonhoeffera” w 70-tą rocznicę śmierci Dietricha Bonhoeffera (8.04.2015)
 • 2012/13 Konferencja naukowa „Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby” (07.06.2013)
 • 2011/12 Międzynarodowa konferencja naukowa „ Teologia na wolnym rynku. Kościół i edukacja teologiczna w państwach postkomunistycznych” (19-21.09.2012)
 • 2010/11 Międzynarodowa konferencja naukowa „Chrześcijaństwo we współczesnym świecie. Spuścizna Jonathana Edwardsa” (31.05 – 01.06.2011)
 • 2009/10 Międzynarodowa konferencja naukowa „Jan Kalwin i jego spuścizna. W 500. rocznicę urodzin” (04.12.2009)
 • 2008/09 Konferencja naukowa „Czy piekło jest puste? Apokatastaza – Biblia, filozofia, teologia” (09.05.2008)
 • 2006/07 Międzynarodowa konferencja naukowa „Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych” (25.05.2007)
 • 2004/05 Międzynarodowa konferencja naukowa „ Różne oblicza retoryki antycznej” (17-19.05.2005)
Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej