Rekrutacja

Rekrutacja 2020/21 - warunki

 1. Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku teologia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, której skutkiem będzie pozytywna opinia Komisji Rekrutacyjnej o predyspozycjach kandydata do podjęcia studiów teologicznych.
 2. Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej powinien najpóźniej jeden dzień przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej dostarczyć do dziekanatu następujące dokumenty rekrutacyjne:
  • Arkusz rejestracyjny
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • 4 fotografie (35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności kandydata i stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką

Przed rozmową rekrutacyjną kandydat jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.

Arkusze można odebrać osobiście w dziekanacie uczelni, zamówić telefonicznie tel. 71 346 99 00 lub mailowo: rekrutacja@ewst.edu.pl, albo pobrać w formacie  .docx lub .pdf

Na rozmowę kwalifikacyjną można umówić się telefonicznie, ustalając konkretną datę i godzinę rozmowy: tel. 71 346 99 15.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznania kandydata, jego zaangażowania w służbę i życie kościoła oraz  motywację, którymi się kieruje przy wyborze studiów. Kandydat natomiast nie ma obowiązku wykazania się znajomością teologii podczas rozmowy.

Przy organizacji procesu rekrutacyjnego, a zwłaszcza rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, w szczególności zapewnia się odpowiedni sprzęt specjalistyczny oraz dostęp do pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W EWST można liczyć na stypendia oraz inne sposoby zmniejszenia opłat lub nawet bezpłatnego studiowania!

Zobacz informację o stypendiach oraz konkursach, w których można wygrać bezpłatny indeks i STUDIUJ ZA DARMO W EWST!

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2020/21

11lipRekrutacja na studia licencjackie 2020/2021 - rozmowy kwalifikacyjnePrzeciętnie rozmowa trwa ok. 30 minut.09:00 - 15:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

05wrzRekrutacja na studia licencjackie 2020/2021 - rozmowy kwalifikacyjnePrzeciętnie rozmowa trwa ok. 30 minut.09:00 - 15:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

12wrzRekrutacja na studia licencjackie 2020/2021 - rozmowy kwalifikacyjnePrzeciętnie rozmowa trwa ok. 30 minut.09:00 - 15:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

19wrzRekrutacja na studia licencjackie 2020/2021 - rozmowy kwalifikacyjnePrzeciętnie rozmowa trwa ok. 30 minut.09:00 - 15:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

26wrzRekrutacja na studia licencjackie 2020/2021 - rozmowy kwalifikacyjnePrzeciętnie rozmowa trwa ok. 30 minut.09:00 - 15:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

03paźRekrutacja na studia licencjackie 2020/2021 - rozmowy kwalifikacyjnePrzeciętnie rozmowa trwa ok. 30 minut.09:00 - 15:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

10paźRekrutacja na studia licencjackie 2020/2021 - rozmowy kwalifikacyjnePrzeciętnie rozmowa trwa ok. 30 minut.09:00 - 15:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

17paźRekrutacja na studia licencjackie 2020/2021 - rozmowy kwalifikacyjnePrzeciętnie rozmowa trwa ok. 30 minut.09:00 - 15:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12