thumb
18/08/2012

Znaczenie wizyty patriarchy Cyryla dla polskich chrześcijan i kościołów

Spotkanie, które obserwujemy w ostatnich dniach ma charakter szczególny, jako że wykracza ono nie tylko poza granice kościołów, ale również poza granice narodów. Jest to spotkanie precedensowe, którego znaczenie można rozpatrywać m.in. na płaszczyźnie relacji między instytucjami eklezjalnymi, co nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia

więcej >
więcej >
12/07/2012

Hojność

Żyjemy z efektami kryzysu finansowego, który sprawił, że wiele organizacji misyjnych ma coraz mniej środków, aby utrzymywać swoich misjonarzy i swoje działania. W Polsce wiele kościołów ewangelikalnych nie płaci albo bardzo mało płaci swoim pastorom. Co się dzieje? Więcej >>

więcej >
30/06/2012

Dlaczego warto czytać Nowy Testament w języku oryginalnym?

Korzystanie z przekładów jest powszechnym rozwiązaniem stosowanym w odniesieniu do starożytnych pism – w tym do Nowego Testamentu. Jednak są sytuacje, w których to rozwiązanie nie wystarcza. Warto wówczas sięgnąć po oryginał. W tym zaś celu należy choć trochę znać język, w którym został on napisany. Więcej >>

więcej >
25/05/2012

Protestancki Wrocław: teologia na Uniwersytecie

Okresem rozkwitu protestanckiej teologii we Wrocławiu były lata 1811 do 1945. W tym czasie istniał fakultet teologiczny przy Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 1705 powstał uniwersytet jezuitów, który – na rozkaz pruskiego króla – w roku 1811 został złączony z Uniwersytetem Viadriny (Frankfurt nad Odrą). Od tego czasu Uniwersytet Friedricha Wilhelma posiadał jako pierwszy w Niemczech zarówno fakultet katolicki jak i ewangelicki. Więcej >>

więcej >
18/05/2012

Protestancki Wrocław: pierwsi ewangeliccy duchowni

Jako Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) czerpiemy z długiej tradycji protestanckiej teologii we Wrocławiu. Pragniemy zatem przedstawić w cyklu artykułów krótką historię  i najwybitniejszych przedstawicieli protestanckiego Wrocławia. W pierwszym tekście przedstawiamy najsłynniejszych wrocławskich kaznodziejów, działających już kilka lat po początku Reformacji. Więcej >>

więcej >
16/04/2012

Miłość do nieprzyjaciół

Kocham Polskę. Kocham Polaków, a szczególnie jedną Polkę. Ale po 20 latach w Polsce, odkryłem, że tych Polaków, których kocham, jest ok. 20%. Kocham inteligencję opozycjonistów z okresu PRLu, działaczy społecznych, artystów i poetów, ludzi z kręgów Znaku i Tygodnika Powszechnego, dawną Solidarność. I oczywiście „Polski lud”. Więcej >>

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej