Przeczytaj

Święto Reformacji 2015. Chrystus Ponad wszystko

Mówiąc o Reformacji XVI wieku nie sposób również nie odwołać się do ruchów odnowy kościoła, poprzedzających wystąpienie Marcina Lutra, które bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły na stanowisko niemieckiego reformatora.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – „Daj mi pić”

Tekstem przewodnim tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest historia opisana w czwartym rozdziale Ewangelii Jana o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba, w szczególności zaś prośba Chrystusa do kobiety „Daj mi pić!”.

czytaj więcej >>