mgr Izabela Bućkowska

mgr Izabela Bućkowska

Prowadzone przedmioty:

 • Język hebrajski

Izabela Bućkowska jest absolwentką BST (1996) oraz ChAT (2001). Dołączyła do kadry BST (obecnie EWST) w roku 1999.

Mąż Marcin, dwoje dzieci.

E-mail: i.buckowska@ewst.edu.pl


dr Joel Burnell

dr Joel Burnell

Prowadzone przedmioty:

 • Dogmatyka II
 • Teologia moralna

Pochodzi z Oregon w USA. Ukończył Oregon State University w Corvallis w 1977 r. uzyskując stopień inżyniera chemii (B.S.). Po studiach przez 18 lat działał w Campus Crusade for Christ, w tym 10 lat prowadził służbę wśród studentów w Krakowie, a potem w Warszawie. W 1992 r. ukończył z wyróżnieniem Western Conservative Baptist Seminary, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie misjologii (M.Div.), a rok później stopień magistra teologii (Th.M.). W 1993 r. został ordynowany na urząd pastora w First Conservative Baptist Church w Roseburgu w stanie Oregon, i w tym samym roku podjął pracę w BST (obecnie EWST). W 2007 r. obronił pracę doktorską na Open University w Anglii (Ph.D.). Członek zarządu Stowarszyszenia im. Dietricha Bonhoeffera – sekcja Polska. Dyrektor Centrum Jonathana Edwards – Polska przy EWST.

Żona Renata, troje dzieci.

E-mail: j.burnell@ewst.edu.pl


mgr Malcolm (Marek) Clegg

mgr Malcolm (Marek) Clegg

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do egzegezy Pisma Świętego
 • Elementy życia duchowego

Pochodzi z Wielkiej Brytanii. Absolwent Uniwersytetów w Sheffield i w Reading. Od roku 1981 czynnie zaangażowany w działania misyjne na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji; Dyrektor polskiej organizacji „Misja na Wschód”. Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan ARKA, prowadzącego działalność trzech szkół oraz centrum edukacyjnego. Udziela się również w Zarządzie fundacji Młodzież dla Chrystusa.

Żona Anna, troje dzieci.

E-mail: m.clegg@ewst.edu.pl


dr Wojciech Kowalewski

dr Wojciech Kowalewski

Prowadzone przedmioty:

 • Duszpasterstwo
 • Misjologia

Absolwent WBST (1997), University of Wales, Cardiff (magisterium 1999 oraz doktorat 2003). Jego rozprawa doktorska dotyczyła praktycznej teologii. Wykładowca EWST od 2005 roku, wykłada również na WBST (religioznawstwo i antropologię kulturową). Pastor II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu.

Żona Agnieszka, jedno dziecko.

E-mail: w.kowalewski@ewst.edu.pl


dr Piotr Lorek

dr Piotr Lorek

Dziekan

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Nowego Testamentu II
 • Fakultet: Teologia Nowego testamentu

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1999), University of
Glamorgan (2000) i University of Wales (2004). Doktor nauk biblijnych
(University of Wales). Od 2007 roku dziekan EWST.

Żona Alina, dwoje dzieci.

E-mail: p.lorek@ewst.edu.pl


Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko

Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko

Prowadzone przedmioty:

 • Historia kościoła
 • Historia dogmatów

Profesor nauk teologicznych, specjalizuje się w historii Kościoła i religioznawstwie. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat pod kierunkiem prof. W.Gastpary’ego (1985), habilitacja na podstawie monografii o polskiej postyllografii ewangelickiej XVI-XVIII wieku (1987). Od 1988 r. docent i od 1991 r. profesor nadzwyczajny w ChAT w Warszawie, od 2003 r. profesor tytularny, od 2004 profesor zwyczajny w ChAT. Tamże kierownik Katedry Nauk o Religii i z-ca kierownika Katedry Teologii Historycznej. Wykłada także w Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Historyczny). Podstawowe zainteresowania badawcze dotyczą historii i teologii Reformacji oraz związków pomiędzy religią a kulturą i społeczeństwem.

E-mail: jtmac@wp.pl


Elżbieta, Krzysztof Pawłusiów

Elżbieta, Krzysztof Pawłusiów

Prowadzone przedmioty:

 • Psychologia

 

Elżbieta Pawłusiów jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i pracownikiem Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Prowadzi także własną praktykę z zakresu poradnictwa. Od wielu lat jest jedną z osób prowadzących kurs „5 kroków” w kościołach ewangelikalnych w całym kraju.

Krzysztof Pawłusiów jest absolwentem TCM International Institute (Master of Arts in Practical Ministries) i pracownikiem Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie, gdzie od 1998 pełni funkcję kierownika kursów Szkoły Poradnictwa Rodzinnego.

E-mail: melanezja@poczta.wp.pl


dr hab Wojciech Szczerba

dr hab. Wojciech Szczerba

Rektor

Prowadzone przedmioty:

 • Patrologia
 • Wstęp do Nowego Testamentu I

Absolwent BST (1994 r.) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996 r.). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej.

Żona Magdalena, dwoje dzieci.

E-mail: w.szczerba@ewst.edu.pl


dr Sławomir Torbus

dr Sławomir Torbus

Prowadzone przedmioty:

 • Język grecki I
 • Język grecki II
 • Fakultet: Homiletyka

Były student BST oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie historii i teorii retoryki (szczególnym przedmiotem zainteresowania jest analiza retoryczna Nowego Testamentu).

Żona Aneta, dwoje dzieci.

E-mail: s.torbus@ewst.edu.pl


dr Sebastian Smolarz

dr Sebastian Smolarz

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Starego Testamentu I
 • Wstęp do Starego Testamentu II
 • Fakultet: Teologia Starego Testamentu

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1997), University of Glamorgan (1998) i University of Wales, Lampeter (Ph.D., 2004). Obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii biblijnej na University of Wales w Wielkiej Brytanii. Od maja 2004 r. służy jako pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Tłumacz i autor artykułów z zakresu teologii stosowanej publikowanych w periodyku „Reformacja w Polsce”.

Żona Magdalena.

E-mail: s.smolarz@ewst.edu.pl


dr hab. Kalina Wojciechowska

dr hab. Kalina Wojciechowska

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do teologii ewangelikalnej
 • Język hebrajski
 • Wstęp do Nowego Testamentu I

Biblistka, absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1997); studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej UW oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym (Evangelisch – Theologische Fakultät) Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki; w 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Od 1999 r. adiunkt, a od 2008 profesor nadzwyczajny w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT. W EWST od 2008 r. Specjalizuje się głównie w analizie ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu.

Mąż – Jerzy Żak, lutnista, jedno dziecko.

E-mail: k.wojciechowska@CHAT.edu.pl


dr hab. Maciej Manikowski

dr Philip Towner

Wykładowca gościnny

Prowadzone przedmioty:

 • Proseminarium: Ewangelie gnostyckie

mgr Michał Zawiślak

dr Michał Zawiślak

Prowadzone przedmioty:

 • Prawo wyznaniowe
Nieodłącznie związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym w 2011 roku obronił pracę doktorską na temat Funduszu Kościelnego. Polski korespondent europejskiego projektu  EUREL (Religions in Europe). Aktualnie jest aplikantem radcowskim. Prywatnie pasjonat wiedzy, miłośnik kina (od Kieślowskiego po Lyncha), teatru, podróży. Zawsze otwarty na dyskusje i debaty.

 

mgr Marta Trojanowska-Gołka

Prowadzone przedmioty:

 • Język angielski

Marta Trojanowska-Gołka absolwentka filologii angielskiej UW. Prowadzi Centrum Językowe 5o’clock. Metodyk, współpracuje z ITN w Bournemouth, które kształci przyszłych nauczycieli języka angielskiego pełniących posługę misyjną na całym świecie. Współpracuje z EWST od 2009 roku.

E-mail: troigolka@poczta.onet.pl


dr Radosław Łazarz

Prowadzone przedmioty:

 • Seminarium dyplomowe
 • Logika i teoria poznania
 • Etyka filozoficzna

Absolwent Filozofii UWr, gdzie doktoryzował się (2004 r.) na podstawie pracy poświeconej filozofii politycznej polskiego Renesansu. Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół związków teologii i myśli politycznej husytyzmu i Reformacji. Jest prawdopodobnie bezwzględnie uzależnionym kinomaniakiem.

E-mail: r.lazarz@ewst.edu.pl


Dawid Ślusarczyk

Prowadzone przedmioty:

 • Liturgika

Absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tam też obronił rozprawę doktorską (2010 r.). Obecnie pełni funkcję kantora luterańskiego kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Zakres zainteresowań naukowych:
dzieje kultury muzycznej w XVII- i XVIII-wiecznej Europie; historia protestantyzmu; kształt liturgii oraz jej oprawa muzyczna w zborach luterańskich; hymnologia; dzieje wykonawstwa muzycznego w kościołach chrześcijańskich.

E-mail: dawid.slusarczyk@gmail.com

Przeczytaj

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

czytaj więcej