Jak rozpoznać i dostosować swój styl wystąpień publicznych do modelu komunikacji innych osób? – warsztaty dla KOBIET

Projekt Szkoła Mówczyń realizowany w ramach Instytutu Rozwoju Kościoła jest skierowany do wszystkich kobiet, których działalność społeczna, zawodowa  oraz służba w kościele uwzględnia wystąpienia publiczne.

Trzy spotkania o charakterze warsztatowym pozwolą zapoznać się z dynamiką przemówień publicznych. Uczestniczki dowiedzą się, jak wykorzystać werbalne i niewerbalne aspekty autoprezentacji, korzystać z głosu, panować nad stresem, poczuć się pewniej i swobodniej w roli osoby przemawiającej publicznie. Dodatkowo możliwość spotkania doświadczonych kobiet, które podzielą się swoją wiedzą na ten temat sprawia, że projekt ten jest wyjątkowy.

Prowadzący:
  • Marek Kucharski (wykładowca EWST)
  • mgr Ewa Przewłocka-Mołdawan (logopeda)
  • dr Łukasz Nysler (wykładowca EWST)
Goście:
  • Joanna Klisowska (śpiewaczka sopranowa, doświadczona w wystąpieniach publicznych wielokrotnie oczarowała słowem i dźwiękiem niejedną widownię)
  • Magda Bębenek (autorka książek, prelegentka licznych spotkań dotyczących m.in. przedsiębiorczości życiowej i realizacji projektów oraz self-publishingu w polskich realiach)
  • Magdalena Wołochowicz (autorka video bloga, książek, założycielka Fundacji Żyj Pełnią Życia)
Terminy:
Miejsce:
  • 14  marca 2020
  • 21  marca 2020
  • 28  marca 2020
Spotkania odbywać się będą w soboty, w godz. 9.00-14.30.

Aby wziąć udział w zajęciach należy zarejestrować się przez formularz  i wnieść opłatę za kurs.

Cena:

180 zł

Opłata przelewem na konto Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej,
PKO BP S.A. III Odział Wrocław 33 1020 5242 0000 2802 01 75 9737
Z dopiskiem „imię/nazwisko/szkoła mówczyń”

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłaty.

Zarejestruj się już teraz!

Kontakt: Aleksandra Fronczek, a.fronczek@ewst.pl, tel. 508 161 055

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej