Jak rozpoznać i dostosować swój styl wystąpień publicznych do modelu komunikacji innych osób? – warsztaty dla KOBIET

Projekt Szkoła Mówczyń realizowany w ramach Instytutu Rozwoju Kościoła jest skierowany do wszystkich kobiet, których działalność społeczna, zawodowa  oraz służba w kościele uwzględnia wystąpienia publiczne.

Trzy spotkania o charakterze warsztatowym pozwolą zapoznać się z dynamiką przemówień publicznych. Uczestniczki dowiedzą się, jak wykorzystać werbalne i niewerbalne aspekty autoprezentacji, korzystać z głosu, panować nad stresem, poczuć się pewniej i swobodniej w roli osoby przemawiającej publicznie. Dodatkowo możliwość spotkania doświadczonych kobiet, które podzielą się swoją wiedzą na ten temat sprawia, że projekt ten jest wyjątkowy.

Prowadzący:
  • Marek Kucharski (wykładowca EWST)
  • mgr Ewa Przewłocka-Mołdawan (logopeda)
  • dr Łukasz Nysler (wykładowca EWST)
Goście:
  • Joanna Klisowska (śpiewaczka sopranowa, doświadczona w wystąpieniach publicznych wielokrotnie oczarowała słowem i dźwiękiem niejedną widownię)
  • Magda Bębenek (autorka książek, prelegentka licznych spotkań dotyczących m.in. przedsiębiorczości życiowej i realizacji projektów oraz self-publishingu w polskich realiach)
  • Magdalena Wołochowicz (autorka video bloga, książek, założycielka Fundacji Żyj Pełnią Życia)
Terminy:
Miejsce:
  • 14  marca 2020
  • 21  marca 2020
  • 28  marca 2020
Spotkania odbywać się będą w soboty, w godz. 9.00-14.30.

Aby wziąć udział w zajęciach należy zarejestrować się przez formularz  i wnieść opłatę za kurs.

Cena:

180 zł

Opłata przelewem na konto Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej,
PKO BP S.A. III Odział Wrocław 33 1020 5242 0000 2802 01 75 9737
Z dopiskiem „imię/nazwisko/szkoła mówczyń”

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłaty.

Zarejestruj się już teraz!

Kontakt: Aleksandra Fronczek, a.fronczek@ewst.pl, tel. 508 161 055

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł “Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

Biblia zrozumiała dla każdego?

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej