Instytut Rozwoju Kościoła

Kościół to żywa tkanka, złożona z wielu osób. W jaki sposób mądrze wpływać na jednostki? Na czym opierać decyzje, które mają przybliżać ludzi do Boga? Jak zorganizować życie wspólnoty?
I w końcu – co robić, aby Kościół się rozwijał?

W Instytucie Rozwoju Kościoła (IRK) pomagamy znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania. Używamy w tym celu różnych narzędzi – określamy mocne i słabe strony, wzmacniamy wizję i budujemy strategię. Skupiamy się przy tym na rozwoju praktycznych umiejętności liderów w rozwiązywaniu problemów, zarządzaniu zespołami ludzi czy pozyskiwaniu funduszy. Wszystko po to, aby cały Kościół mógł wzrastać.

Aktualne projekty

W IRK oferujemy

 • rozwiązywanie problemów
 • określanie celów
 • konstruowanie planów działania
 • analiza działalności
 • wyodrębnienie mocnych i słabych stron
 • identyfikacja potencjalnych kryzysów
 • życie prywatne a służba
 • zarządzanie ludźmi
 • praktyczne narzędzia pracy
 • określenie potrzeb
 • dostępne źródła finansowania
 • stworzenie strategii fundraisingowej