13/02/2021

Organizacja pracy EWST w semestrze letnim 2020/2021

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej będą nadal odbywały się zdalnie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji pracy na uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, wszystkie zajęcia ze studentami przewidziane programem studiów będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Zdalnie odbywać się będą także konsultacje, egzaminy i obrony prac dyplomowych, a także wszelkie wydarzenia i uroczystości, w tym inauguracja roku akademickiego.

W przypadku konsultacji lub potrzeby załatwienia spraw osobiście z administracją uczelni, studenci powinni umówić telefonicznie lub mailowo termin spotkania z odpowiednią osobą i stawić się w uczelni bezpośrednio przed umówionym terminem. Należy wówczas przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących zachowania bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, osłanianie nosa i ust, zachowanie dystansu).

Z biblioteki można korzystać w godzinach jej otwarcia, po wcześniejszym poinformowaniu bibliotekarza.

Decyzja o kształceniu zdalnym jest spowodowana obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i troską o bezpieczeństwo zarówno studentów, jak i kadry uczelni.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z pełną treścią Zarządzenia.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom stanowiska ewangelikalnych chrześcijan, zwłaszcza polskich, wobec zjawiska homoseksualizmu.

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

czytaj więcej