06/01/2021

Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku online

Od marca żyjemy w zupełnie innym świecie. Nie pozostało to bez wpływu na zajęcia naszej Akademii. Przez ponad pół roku odbywały się one wyłącznie lub przede wszystkim w formule zdalnej.

W grudniu zakończyliśmy kolejny semestr zajęć w ramach MATW. Semestr wyjątkowo intensywny, ponieważ spotkania odbywały się nawet dwa razy w tygodniu. Wykładowcy spotykali się z naszymi słuchaczami online, na platformę ZOOM, a wszystkie spotkania można było śledzić także na żywo poprzez nasz kanał Youtube. Wykłady cieszyły się sporym zainteresowaniem, a dzięki współpracy z wykładowcami każde ze spotkań zostało zarejestrowane i opublikowane w całości lub we fragmentach na Youtube oraz na stronie EWST. Osoby, które nie mogły brać udziału w spotkaniu mają teraz możliwość obejrzenia go w każdej chwili.

Wszystkie spotkania, które odbyły się w ramach MATW online można obejrzeć tu:

Filmy

Zdajemy sobie sprawę, że taka formuła to ogromne wyzwanie zarówno dla prowadzących jak i dla uczestników zajęć Akademii. Serdecznie dziękujemy naszym wykładowcom, którzy często musieli włożyć dodatkowy wysiłek w takie przygotowanie spotkania, by można było je prowadzić online. Cieszymy się, że – mimo oczywistych ograniczeń tej formy – poziom wykładów był równie wysoki co “na żywo” i budził podobne zainteresowanie, wyrażane w pytaniach i dyskusji towarzyszącej nam również online.

Słuchaczom, którzy mają trudności z odtworzeniem wykładów, postaramy się zapewnić możliwość obejrzenia ich w siedzibie EWST, gdy tylko pozwoli na to sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym. Tych, którzy chcieliby dołączyć do aktywnego udziału w spotkaniach w kolejnym semestrze, zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego, w jaki sposób można to zrobić.

Zapraszamy już 15 stycznia na pierwszy wykład w semestrze wiosenno-letnim 2021.

15styOnlinePolecamyTransmisja na żywoWielcy myśliciele ludzkości: Orygenes: nie bójmy się herezji!Wykład: prof. EWST dr hab. Wojciech SzczerbaMATW online17:00 - 19:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej