28/10/2020

Kolejne zdalne obrony w EWST

Mimo pandemii życie „uczelniane” toczy się dalej, a w EWST przybywa absolwentów. W miniony wtorek do ich grona dołączyły dwie kolejne osoby.

Z uwagi na obecną sytuację obrony w EWST odbywają się zdalnie. W piątek dwoje naszych studentów zdało egzamin i uzyskało tytuł licencjata teologii.

Dorota Mita obroniła pracę pt. „Praktyczny wymiar dziesięcin i ofiar w przesłaniu Księgi Malachiasza 3,6-12”, którą napisała pod kierunkiem dra Sebastiana Smolarza. Recenzentką pracy była prof. EWST dr hab. Kalina Wojciechowska. 

Praca, którą obronił Ryszard Detyna nosi tytuł „Charyzmatyczna interpretacja ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι (Juda 20) i jej zastosowanie w obliczu kryzysu we wspólnocie”. Promotorką pracy była prof. EWST dr hab. Kalina Wojciechowska, zaś recenzentem dr Sławomir Torbus.

Serdecznie gratujemy nowym absolwentom EWST!

Wykaz prac licencjackich Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej