12/09/2020

Zmarł prof. Janusz T. Maciuszko

Z ogromnym żalem informujemy, że 11 września 2020 zmarł prof. Janusz T. Maciuszko, wieloletni wykładowca i przyjaciel EWST.

Prof. dr hab. Janusz Maciuszko był teologiem, religioznawcą, jednym z najlepszych polskich historyków Kościoła i doskonałym wykładowcą. Urodził się 12 marca 1957 w Warszawie. Ukończył teologię ewangelicką w  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz historię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się i habilitował w ChAT. W roku 2003 był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza za książkę Mikołaj Rej – zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku będącej próbą systematyzacji twórczości etyczno-teologicznej Mikołaja Reja. 

Był nauczycielem akademickim związanym przede wszystkim z Chrześcijańską Akademią Teologiczną, a przez wiele lat także z EWST. 

Prof. Maciuszko jako wykładowca potrafił zarażać swoja pasją, skłaniał do poszukiwań naukowych i do zadawania pytań. Jego ogromna wiedza i erudycja łączyły się z poczuciem humoru oraz dystansem do samego siebie. Zarówno podczas zajęć, konferencji, spotkań czy w zwykłych rozmowach umiał nie tylko utrzymać uwagę słuchaczy, ale także wzbudzić ich zainteresowanie. Był jednym z nielicznych wykładowców przy których studenci nie zerkali na zegarki (choć czasem jego zajęcia mocno się przedłużały).

Zapamiętajmy prof. Maciuszkę takim, jakim by podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019, będącej równocześnie jego pożegnaniem z EWST – jako człowieka o niezwykle rozległej wiedzy, ciekawości świata i życiowej mądrości, a równocześnie skromnego i pełnego ciepła. 

Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Pana Profesora.

Uroczystości żałobne rozpoczną się 25 września 2020 r. o godz. 13:00 w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie prochów do grobu rodzinnego na Cmentarzu przy ul. Młynarskiej 54/56/58.

Bliscy Profesora proszą, by zamiast kwiatów Zamiast kwiatów, przekazać wsparcie na rzecz Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Ewangelickiej Parafii w Sorkwitach
nr konta: 65 1240 1617 1111 0010 6632 6651.

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

Biblia zrozumiała dla każdego?

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej