30/09/2020

Zdalne zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej będą odbywały się zdalnie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji pracy na uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, wszystkie zajęcia ze studentami przewidziane programem studiów będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Zdalnie odbywać się będą także konsultacje, egzaminy i obrony prac dyplomowych, a także wszelkie wydarzenia i uroczystości, w tym inauguracja roku akademickiego.

W przypadku konsultacji lub potrzeby załatwienia spraw osobiście z administracją uczelni, studenci powinni umówić telefonicznie lub mailowo termin spotkania z odpowiednią osobą i stawić się w uczelni bezpośrednio przed umówionym terminem. Należy wówczas przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących zachowania bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, osłanianie nosa i ust, zachowanie dystansu).

Z biblioteki można korzystać w godzinach jej otwarcia, po wcześniejszym poinformowaniu bibliotekarza.

Decyzja o kształceniu zdalnym jest spowodowana obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i troską o bezpieczeństwo zarówno studentów, jak i kadry uczelni.

W ciągu najbliższych dni odbędą się szkolenia dla studentów, w zakresie obsługi platformy Zoom i innych cyfrowych metod kształcenia i obsługi, potrzebnych do uczestnictwa w zajęciach i komunikacji z uczelnią.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z pełną treścią Zarządzenia.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej