04/09/2020

Rekrutacja online na studia w EWST

Uruchomiliśmy elektroniczną drogę rekrutacji na I rok studiów teologicznych. Przed rozmową kwalifikacyjną wszelkie niezbędne czynności można już wykonać online.

Aby zapisać się na studia wystarczy teraz wypełnić elektroniczny formularz, załączając do niego zdjęcie. Pozostałe dokumenty kandydat również wysyła w formie elektronicznej, w postaci skanów (oryginały przedstawiając do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Po wysłaniu formularza i niezbędnych dokumentów wystarczy więc tylko czekać na kontakt z Biura Rekrutacji i wybrać dogodny termin rozmowy.

Na stronie rekrutacji elektronicznej znajduje się szczegółowa instrukcja postępowania.

Oczywiście, w dalszym ciągu dostępna jest „tradycyjna” ścieżka, polegająca na wydrukowaniu i wypełnieniu arkusza oraz dostarczeniu go (wraz z innymi dokumentami) osobiście, pocztą lub kurierem. Zachęcamy jednak wszystkich do skorzystania z bezpiecznej, bezkontaktowej metody elektronicznej.

Uruchomienie elektronicznej ścieżki aplikowania na studia jest konsekwencją innych zmian, umożliwiających studiowanie w EWST na odległość.  Wprowadziliśmy także rozmowy kwalifikacyjne online, a od kilku miesięcy zajęcia dla studentów odbywają się w formule zdalnej. W tych trudnych, niepewnych czasach pragniemy by każdy czuł się całkowicie bezpiecznie, a równocześnie miał pełny dostęp do oferty EWST – bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywa.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

Biblia zrozumiała dla każdego?

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej