04/09/2020

Ewangelikalna teologia i filozofia: naprawianie trudnych relacji

W serii Monografie okazującej się w tamach czasopisma Theologica Wratislaviensia wydany został czwarty tom. Książka „Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship” jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej.

Publikacja, której autorem jest słowacki teolog profesor Pavel Hanes –  wykładowca na Wydziale Teologii Ewangelickiej i Misji Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – wyjaśnia i broni roli filozofii w badaniach teologicznych prowadzonych w nurcie ewangelikalnym. Autor w bardzo przystępnej formie pokazuje przydatność filozofii w rozwijaniu i studiowaniu teologii, podważając równocześnie stereotyp wrogości tych dwóch dziedzin nauki.

Autor ukazuje liczne historyczne relacje między teologią i filozofią. Przedstawia też wybitnych myślicieli z różnych nurtów chrześcijańskich, którzy (często pomimo deklaracji „odcięcia się” od filozofii) korzystali z filozoficznych pojęć, metodologii czy hermeneutyki w swoich badaniach i dociekaniach na temat prawd teologicznych. Wykazuje także ogromny wpływ teologicznej refleksji na rozwój różnych nurtów filozoficznych na przestrzeni dziejów.

Zalecane przez prof. Hanesa krytyczne i świadome spojrzenie na relacje filozofii i teologii pozwala na uniknięcie skrajnych przekonań – zarówno całkowitego odrzucenia, jak i nadmiernej atencji w stosunku do myśli filozoficznej. 

Redaktorem wydania oraz autorem wstępu „Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship” jest prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją, która – jako pierwsza z serii Monografie – jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej. 

Plik .pdf można pobrać na stronie Theologica Wratislaviensia.

 

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej