05/08/2020

Wspólne posiłki były w starożytności jednym z najw…

Wspólne posiłki były w starożytności jednym z najważniejszych czynników więziotwórczych, sprzyjały poczuciu bliskości i bezpieczeństwa. Uczestnictwo we wspólnych ucztach nie ograniczało się do leżenia za zastawionym stołem, ale obejmowało dzielenie się przyniesionym i przygotowanym jedzeniem.

Taki charakter miały zarówno greckie sympozjony, jak i chrześcijańskie agapy. Kto w nich uczestniczył? Czy wszyscy byli zaproszeni? Co jadano i pito? O czym dyskutowano? A wreszcie – czym różniły się sympozjony od agap – tego wszystkiego będzie można się będzie dowiedzieć podczas najbliższego spotkania EWSTonline, które poprowadzi prof Kalina Wojciechowska (biblistka)

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

Biblia zrozumiała dla każdego?

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej