19/08/2020

Współcześnie można zaobserwować coraz większe i co…

Współcześnie można zaobserwować coraz większe i coraz szersze zainteresowanie starożytnymi szkołami filozoficznymi, a zwłaszcza tymi, które powstały w okresie hellenistycznym. Proponują one różne filozoficzne odpowiedzi na pytanie „Jak żyć?” oraz „Co jest dobrem najwyższym, a zarazem ostatecznym celem życia?”. Obok takich szkół, jak np. stoicyzm czy epikureizm, z których każda głosiła określoną wizję świata, człowieka i ludzkiego życia, w czasach starożytnych powstał też sceptycyzm, który programowo uchylał się od udzielania jakichkolwiek pozytywnych odpowiedzi na te pytania. Co więcej, paradoksalnie, sceptycyzm właśnie w tym zawieszeniu sądu w kwestiach metafizycznych, antropologiczno-filozoficznych i etycznych upatrywał szczęścia człowieka. Czy jednak można żyć nie żywiąc żadnych filozoficznych poglądów? I czy warto żyć takim życiem?

Spotkanie poprowadzi dr Łukasz Maskos-Nysler, filozof, wykładowca EWST.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

Biblia zrozumiała dla każdego?

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej