12/08/2020

Mimo, że trwa już od kilku miesięcy, a wokół wszys…

Mimo, że trwa już od kilku miesięcy, a wokół wszystko wydaje się wracać do „nowej” normy, pandemia nadal jest wielką niewiadomą. Jak długo potrwa, czy i w jaki sposób się skończy, jak ostatecznie zmieni nasze życie? Boimy się nieznanego związanego nie tylko z pandemią. Niepewność i lęk wpisane są w naszą codzienność. Jak wygląda lęk z perspektywy wiary, a jak z perspektywy psychologii? Jak sobie radzić ze stałym poczuciem zagrożenia czymś, czego nie znamy i na co nie mamy wpływu?

Na te pytania podczas najbliższego spotkania EWSTonline postara się odpowiedzieć Renata Burnell, psycholog, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie poradnictwa, nastawionego na holistyczny i zrównoważony rozwój emocjonalny, duchowy i społeczny.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

Biblia zrozumiała dla każdego?

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej