09/07/2020

Teologia to mówienie (myślenie) o Bogu. Teologia p…

Teologia to mówienie (myślenie) o Bogu. Teologia pozytywna (katafatyczna) opiera się na założeniu, że nasza ludzka mowa (myśl) jakoś dociera do Boga i jest w stanie Boga opisać czy ująć. Teologia negatywna (apofatyczna) głosi, że o Bogu możemy mówić (myśleć) co najwyżej w sposób negatywny, tzn. zaprzeczając jakimkolwiek określeniom Boga. A co, jeśli o Bogu tak naprawdę NIC nie da się powiedzieć (pomyśleć)? Co wtedy powiemy (o) Bogu?

Spotkanie poprowadzi dr Łukasz Maskos-Nysler, filozof, wykładowca EWST, który w naszej uczelni prowadzi przedmioty dotyczące użycia języka w kontekście religijnym czy teologicznym (sztuka pisania, sztuka przemawiania).

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej