12/07/2020

Pierwsza zdalna obrona i pierwsze rozmowy rekrutacyjne online

Mijający tydzień był dla EWST wyjątkowy. Tak się złożyło, że po raz pierwszy w historii uczelni przeprowadziliśmy zdalnie zarówno egzamin ldyplomowy jak i rozmowy rekrutacyjne na pierwszy rok studiów teologicznych.

W środę 8 czerwca odbyła się obrona pracy licencjackiej absolwentki EWST Jadwigi Rymorz. Jej praca „Poszukiwanie Boga w świecie racjonalizmu – perspektywa Dorothee Sölle” pisana pod kierunkiem prof. EWST dr hab. Kaliny Wojciechowskiej otrzymała ocenę bardzo dobrą. Absolwentka otrzymała też bardzo dobre oceny z egzaminu licencjackiego i za całe studia.

Uczyłam się do obrony pracy dyplomowej w taki sam sposób jak do egzaminu, który odbywałby się w warunkach „analogowych”. Przed samym dyplomowaniem sprawdziłam tylko, czy komputer ma zapewnione zasilanie i upewniłam się, że łącze internetowe działa poprawnie.

Atmosfera podczas dyplomowania była fantastyczna, wciąż wracam myślami do tego spotkania, ponieważ było dla mnie wielkim, pełnym emocji przeżyciem. Bardzo cieszę się, że dane było mi to wydarzenie przeżyć, a ekran komputera w niczym mi nie przeszkadzał … może jedynie zabrakło mi serdecznego uścisku dłoni na koniec, ale sądzę, że podczas rozdania dyplomów uda się to nadrobić 🙂 – mówiła Jadwiga Rymorz po zakończeniu obrony.

Serdecznie gratulujemy zarówno doskonałych ocen jak i odwagi, by zostać pierwszą osobą która zdecydowała się na taką formę egzaminu dyplomowego. Mamy nadzieję, że doświadczenia Jadzi zachęcą innych naszych absolwentów.

Do historii EWST przejdą także osoby które zostały przyjęte na studia podczas pierwszych rozmów kwalifikacyjnych online w sobotę 11 lipca. Komisja rekrutacyjna w składzie dr Łukasz Maskos-Nysler i dr Sławomir Torbus przeprowadzili rozmowy z siedmioma kandydatkami i kandydatami z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii i Bośni.

„Międzynarodowa reprezentacja” jest wynikiem decyzji o umożliwieniu w EWST nie tylko zdalnej rekrutacji ale także uczestniczenia w zajęciach online. Odległość nie ma już zatem aż tak dużego znaczenia jak w poprzednich latach. Wszystkie rozmowy zakończyły się pomyślnie. Możemy zatem serdecznie powitać nowych studentów. Bardzo się cieszymy z Waszej decyzji!

Kolejne rozmowy rekrutacyjne odbędą się we wrześniu – zapraszamy wszystkie chętne osoby! Szczegóły na naszej stronie rekrutacyjnej.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej