31/07/2020

Język jest kluczowym elementem przekazu ewangelicz…

Język jest kluczowym elementem przekazu ewangelicznego. Chrześcijanie starają się, by Biblia była dostępna w każdym ludzkim języku, a także w licznych dialektach i gwarach. Czy jednak sami potrafią przekazać treść Dobrej Nowiny lub choćby opowiedzieć o swoim życiu religijnym w sposób zrozumiały i nie budzący niechęci?

„Mieć społeczność”, „upamiętanie” , “Pan położył mi na sercu”, “cichy czas” – dla wielu ewangelikalnych chrześcijan takie zwroty to językowa codzienność. Co dzieje się, gdy mówią w ten sposób poza swoim środowiskiem?

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej