10/06/2020

Historyczne chrześcijaństwo bez wątpienia wyrasta …

Historyczne chrześcijaństwo bez wątpienia wyrasta z kręgów kultury semickiej. Zarówno Jezus, jak i apostołowie byli Żydami. Żydowskiego pochodzenia były sposoby funkcjonowania pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Do żydowskich koncepcji nawiązywała też tzw. nauka apostolska. A jednak proces odchodzenia chrześcijaństwa od semickich korzeni rozpoczął się bardzo wcześnie. Pierwsze ślady tych przemian widzimy już w połowie pierwszego wieku. Ich wyrazem mogą być wczesne, „mieszane” wspólnoty czy postanowienia grona apostolskiego co do sytuacji pogan nawracających się na chrześcijaństwo.

Nie tylko język przekazu, ale również sposoby interpretacji ksiąg świętych oraz narzędzia ewangelizacji z czasem stawały się coraz bardziej greckie. Chrześcijaństwo skorzystało z zaproszenia Akademii Platońskiej i … nigdy jej do końca nie opuściło.

Czym jest chrześcijaństwo dzisiaj? Promocją nauk Jezusa czy Platona? Czy jest możliwy powrót do semickich korzeni? A może chrześcijaństwo, w swej naturze, posiada niezwykłą umiejętność adaptowania się do kultur, w których istnieje i ten potencjał należy wykorzystywać? Greckie chrześcijaństwo Średniowiecza? Orientalny Renesans? Racjonalne Oświecenie? Egzystencjalizm XX wieku? Postmodernistyczne chrześcijaństwo przełomu wieków?

Co to znaczy być chrześcijaninem dzisiaj, w skomplikowanym świecie początku XXI wieku?

Wykład poprowadzi prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba w Kościele Chrześcijańskim "Słowo Życia".

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

czytaj więcej