21/06/2020

Chrześcijaństwo w czasach niepokoju

Co to znaczy być człowiekiem wierzącym w XXI wieku? Co to znaczy być chrześcijaninem w czasach niepokoju? Jak kochać, pomagać i być razem, gdy trzeba zachowywać dystans społeczny, a wokół pojawiają się coraz to nowe przejawy niesprawiedliwości i dyskryminacji?

Można powiedzieć, że dzisiaj mamy do czynienia z różnymi pandemiami. COVID-19 jest jedną z nich, ale istnieją także takie plagi jak nacjonalizm, segregacja rasowa, dyskryminacja różnych grup społecznych czy skrajna globalna nierówność.

Śmierć George’a Floyda w Minneapolis zmusza nas do zatrzymania się i postawienia fundamentalnych pytań na temat ludzkiej godności, wolności i wzajemnego szacunku. Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Co jest ważne? Zastanawiamy się, jak będzie wyglądało nasze życie po zakończeniu pandemii COVID-19, ale jak możemy walczyć z innymi chorobami współczesnego świata? Jak wyglądałoby nasze życie bez strachu przed nimi?

Czy słynne słowa Martina Luthera Kinga Jr. „Mam marzenie” są nadal aktualne?

W ciągu ostatnich tygodni Rektor EWST prof. Wojciech Szczerba spotykał się online z kilkoma ciekawymi osobami, którym zadawał powyższe pytania, w kontekście ostatnich wydarzeń w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Efektem tych spotkań jest projekt  “Chrześcijaństwo w czasach niepokoju” – cykl wywiadów, które sukcesywnie zamieszczamy na naszym kanale Youtube. To niezwykle ciekawy i poruszający materiał, aktualny również w polskich realiach.

Zapraszamy do obejrzenia dotychczas opublikowanych rozmów z udziałem pastora Christophera Edmonstona z White Memorial Presbyterian Church Raleigh, dra Briana Blounta z Union Presbyterian Seminary, dra Miroslava Wolfa z Yale University Divinity School oraz dra Edgardo Colón-Emeric i dra Davida E. Goatley’a z Duke Divinity School.

W przygotowaniu kolejne części cyklu.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

czytaj więcej