10/05/2020

Rozpoczęły się zajęcia MATW online

Wszystko przenosi się do sieci. Również zajęcia dla Seniorów w EWST będą się odbywały w taki właśnie sposób. Za nami pierwsze organizacyjne spotkania, przed nami „regularne” wykłady Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku oraz zajęcia językowe.

Ubiegłotygodniowe spotkania miały charakter organizacyjno-edukacyjny. Podczas nich wyjaśnialiśmy jak brać aktywny udział w zajęciach, jakich używać narzędzi.

Równocześnie planujemy przenoszenie do sieci nadchodzących wykładów MATW (oraz przynajmniej części tych, które nie odbyły się z powodu ograniczeń związanych ze stanem epidemii). Już w najbliższy piątek – zgodnie z pierwotnym planem – odbędzie się wykład dra Sławomira Torbusa.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że dla uczestników Międzykulturowej Akademii obecna sytuacja jest z wielu względów wyjątkowo trudna i tak samo jak oni, my także tęsknimy za osobistym spotkaniem przy kawie, ciastkach i gorących dyskusjach. Mamy nadzieje, że już niedługo przynajmniej w jakimś stopniu uda się przywrócić naszą ponad 10-letnią tradycję. Nie chcemy jednak tylko czekać na „lepsze czasy” – cieszymy się z każdej formy bycia z Wami i postaramy się by te spotkania online choć trochę zmniejszyły izolację.

Zapraszamy też osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w zajęciach MATW. Wstęp na nie jest wolny!

EWST oferuje indywidualną zdalną pomoc w konfiguracji niezbędnej do uczestniczenia w spotkaniach online. Prosimy o kontakt pod adresem matw@ewst.pl lub telefoniczny +48 791270216. Przygotowaliśmy także krótkie instrukcje:

Jak korzystać z ZOOM za pomocą przeglądarki?

Jak założyć konto pocztowe w GOOGLE?

Wydrukowaną wersje instrukcji można odebrać w recepcji EWST w dni powszednie do godz. 16:00.

Zobacz film:

Zajęcia w ramach MATW można także będzie śledzić na żywo na kanale EWST w serwisie Youtube, pod adresem: https://www.youtube.com/c/EWSTpl

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej