01/04/2020

Uruchomienie kształcenia w formie zdalnej – VIII zjazd 2019/2020

Pierwszy zdalnie realizowany zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 3 kwietnia 2020 r. Zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Realizacja zajęć w trybie zdalnym będzie odbywać się przy wykorzystaniu platformy ZOOM oraz systemów ESOS i Moodle. W ramach platformy ZOOM uruchomione zostaną spotkania dedykowane określonym grupom zajęciowym. Aby wejść na spotkanie w ramach zjazdu EWST należy zalogować się na konto, które zostało aktywowane w ramach EWST. Upewnijcie się, że Wasze konta są aktywne i że logujecie się na to właśnie konto.

Sposoby wejścia na poszczególne zajęcia:

  1. Kliknąć link spotkania w tabelce lub skopiować go do przeglądarki.
  2. Skopiować sam numer identyfikacyjny spotkania (9 cyfrowy) i wkleić go w okno Meeting ID w aplikacji ZOOM, której używacie.

Sugerujemy zjawienie się na spotkaniu około 5 minut przed jego rozpoczęciem, żeby sprawdzić działanie wszystkich narzędzi (audio, wideo).

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami otrzymanymi drogą mailową. Studenci oraz wolni słuchacze otrzymają instrukcję zalogowania się na platformę online, terminy szkoleń dla studentów oraz informację o godzinach i dostępie do poszczególnych przedmiotów.

W razie problemów na którymkolwiek z etapów rejestracji, aktywacji konta czy uczestnictwa w zajęciach, prosimy o kontakt drogą mailową na adres j.gacka@ewst.pl. Utworzyliśmy też grupę dla studentów i wolnych słuchaczy, poświęconą zajęciom zdalnym https://www.facebook.com/groups/652992565489909/ – zapraszamy!

Kościół jako wspólnota terapeutyczna

UWAGA: zajęcia „Kościół jako wspólnota terapeutyczna” będą dostępne także dla dotychczasowych uczestników, bez konieczności aktywowania konta w systemie ZOOM EWST. Prosimy o punktualne przybycie, ponieważ prowadzący zamknie pokój zajęciowy 10 minut po rozpoczęciu zajęć.

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej