01/04/2020

Uruchomienie kształcenia w formie zdalnej – VIII zjazd 2019/2020

Pierwszy zdalnie realizowany zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 3 kwietnia 2020 r. Zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Realizacja zajęć w trybie zdalnym będzie odbywać się przy wykorzystaniu platformy ZOOM oraz systemów ESOS i Moodle. W ramach platformy ZOOM uruchomione zostaną spotkania dedykowane określonym grupom zajęciowym. Aby wejść na spotkanie w ramach zjazdu EWST należy zalogować się na konto, które zostało aktywowane w ramach EWST. Upewnijcie się, że Wasze konta są aktywne i że logujecie się na to właśnie konto.

Sposoby wejścia na poszczególne zajęcia:

  1. Kliknąć link spotkania w tabelce lub skopiować go do przeglądarki.
  2. Skopiować sam numer identyfikacyjny spotkania (9 cyfrowy) i wkleić go w okno Meeting ID w aplikacji ZOOM, której używacie.

Sugerujemy zjawienie się na spotkaniu około 5 minut przed jego rozpoczęciem, żeby sprawdzić działanie wszystkich narzędzi (audio, wideo).

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami otrzymanymi drogą mailową. Studenci oraz wolni słuchacze otrzymają instrukcję zalogowania się na platformę online, terminy szkoleń dla studentów oraz informację o godzinach i dostępie do poszczególnych przedmiotów.

W razie problemów na którymkolwiek z etapów rejestracji, aktywacji konta czy uczestnictwa w zajęciach, prosimy o kontakt drogą mailową na adres j.gacka@ewst.pl. Utworzyliśmy też grupę dla studentów i wolnych słuchaczy, poświęconą zajęciom zdalnym https://www.facebook.com/groups/652992565489909/ – zapraszamy!

Kościół jako wspólnota terapeutyczna

UWAGA: zajęcia „Kościół jako wspólnota terapeutyczna” będą dostępne także dla dotychczasowych uczestników, bez konieczności aktywowania konta w systemie ZOOM EWST. Prosimy o punktualne przybycie, ponieważ prowadzący zamknie pokój zajęciowy 10 minut po rozpoczęciu zajęć.

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej