10/04/2020

Pierwszy zjazd online w EWST – jesteśmy dumni, dziękujemy!

Miniony weekend był dla EWST wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii uczelni zajęcia odbywały się w formie zdalnej.

Dni przygotowań do pierwszego zjazdu online pełne były niepewności. Czy wszystko odbędzie się zgodnie z planem? Czy studenci i wykładowcy będą w stanie „przestawić się” na zdalny tryb zajęć? Czy podołamy temu od strony technicznej, merytorycznej i organizacyjnej? I wreszcie – jak będą wyglądały takie zajęcia, czy pozwolą na utrzymanie wysokiej jakości kształcenia? Te pytania towarzyszyły nam podczas przygotowań i szkoleń. Na pierwsze zajęcia czekaliśmy z niepokojem, ale też z nadzieją.

Po raz kolejny okazało się, że mamy świetną kadrę i wspaniałych studentów. Wykładowcy – mimo że musieli niemal „w biegu” przestawić się na zupełnie inny tryb prowadzenia zajęć – poradzili sobie świetnie. Podobnie było ze studentami, którzy bardzo licznie i aktywnie wzięli udział w kursach. Właśnie frekwencja była jednym z najbardziej pozytywnych zaskoczeń. Niektórzy studenci wręcz podkreślali, że zdalna forma i brak konieczności przyjeżdżania do Wrocławia spowodowały, że mogli wziąć w pełni udział we wszystkich zajęciach podczas zjazdu. 

Drugą miłą niespodzianką było obserwowanie, jak szybko i łatwo większość uczestników odnalazła się w świecie wirtualnym. Oczywiście zdarzały się problemy techniczne, a kilka osób potrzebowało pomocy w ustawieniu i użytkowaniu programu. Jednakże zdecydowana większość wykładowców i studentów po prostu przyszła na zajęcia. 

Nie spełniły się nasze obawy dotyczące problemów ze skupieniem uwagi czy zmęczeniem. Przeciwnie – część zajęć trwała znacznie dłużej niż wynikało to z planu, a w niektórych przypadkach administrator musiał interweniować, bo na studentów czekał kolejny wykładowca.

Ogromnie cieszymy się, że w EWST udaje nam się  zapewnić ciągłość kształcenia, równocześnie poszerzając nasze możliwości kontaktu ze studentami. Mamy nadzieje, że obecna sytuacja szybko wróci do normy i będziemy mogli spotykać się już niedługo w bardziej „tradycyjny” sposób, jednakże doświadczenie z edukacją zdalną na pewno nie będzie jednorazowe i wyłącznie „kryzysowe”. Możliwość swobodnego kontaktu online to sposób na to, żeby być bliżej naszych studentów – i na pewno będziemy z tego korzystać.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zjazdu oraz osobom, które go przygotowały. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach (online lub offline)!

Serdecznie też dziękujemy studentom za nadesłane zdjęcia, dokumentujące przebieg zajęć z ich punktu widzenia. Jeśli chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, piszcie do nas i komentujcie na FB.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej