23/04/2020

Festiwal Kultury Protestanckiej: do zobaczenia w 2021

W obliczu sytuacji epidemiologicznej w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników zmuszeni jesteśmy przenieść na przyszły rok 10. edycję Festiwalu Kultury Protestanckiej, zaplanowaną na 17-24 maja.

Podobnie jak Państwo, nie mogliśmy się doczekać maja i jubileuszowej edycji naszego Festiwalu. Niestety, rzeczywistość, w której żyjemy obecnie, uniemożliwia nam organizację FKP w tym roku. Obecnie najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo wszystkich, którzy są zaangażowani w pracę przy tym przedsięwzięciu oraz uczestników Festiwalu. Dlatego musieliśmy podjąć trudną decyzję o przesunięciu Festiwalu.

Staramy się z nadzieją spoglądać w przyszłość i liczymy na możliwość zorganizowania Festiwalu Kultury Protestanckiej w maju 2021 roku – już teraz podejmujemy prace nad tym, by jego program był co najmniej tak atrakcyjny, jak ten przygotowany na obecny rok. Jesteśmy przekonani, że uda nam się spotkać z Wami, Szanowni Państwo, po tym trudnym czasie społecznej izolacji i dystansu.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i słowa zachęty, które docierają do nas z wielu stron. Pozostając w nadziei na lepsze jutro, życzymy dużo zdrowia i pogody ducha. Dbajcie o siebie i do zobaczenia za rok!

A tak było podczas IX edycji FKP...

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej