11/03/2020

Koronawirus: Informacja o zawieszeniu zajęć w marcu 2020

Przedstawiamy zarządzenie Rektora EWST w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą ryzyka zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2, zważywszy na treść ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  1. Projekty organizowane przez Instytut Rozwoju Kościoła planowane na marzec 2020 r. (Szkoła Mówczyń i Jak skutecznie pomagać? oraz spotkania autorskie) zostają odwołane.
  2. Od dnia 10 marca 2020 zostają zawieszone wszystkie zajęcia w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, w tym arteterapia i zajęcia językowe odbywające się do dnia 29 marca 2020 r., z możliwością dalszego przedłużenia zawieszenia.
  3. Kwietniowe zajęcia (w tym zjazd studentów niestacjonarnych) odbędą się planowo, chyba ze sytuacja epidemiologiczna ulegnie drastycznej zmianie.

Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zajęć udzielają ich koordynatorzy. Można je także uzyskać telefonicznie (71 346 99 00) lub mailowo (kontakt@ewst.pl).

Zarządzenie Rektora EWST ws. organizacji pracy na uczelni w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej