22/03/2020

Epidemia SARS-Cov-2: Informacja o działaniu uczelni

Prosimy o zapoznanie się z informacją w związku wprowadzonym w Polsce stanem epidemii oraz decyzją o zamknięciu szkół wyższych.

w związku z przedłużeniem okresu zamknięcia szkół wyższych oraz ogłoszeniem przez Premiera RP stanu epidemii, wszelkie zajęcia i aktywności na terenie EWST zostają odwołane do dnia 24 maja 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji poszczególnych zajęć oraz pracy uczelni.

  1. Odwołuje się zjazdy studentów studiów licencjackich Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej planowany w terminie 3-5, 24-26 kwietnia oraz 15-17 maja 2020 r. Zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O szczegółach i rozwiązaniach umożliwiających zdalne uczestnictwo w zajęciach poinformujemy w oddzielnym komunikacie. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie oraz o regularne odbieranie korespondencji mailowej z EWST.
  2. Zawieszone zostają zajęcia w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, w tym arteterapia i zajęcia językowe odbywające się do dnia 24 kwietnia 2020 roku. Zajęcia – w miarę możliwości – będą odbywały się online.
  3. Konsultacje z wykładowcami będą odbywać się zdalnie w godzinach dotychczasowych konsultacji lub w innym terminie, po jego wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu. 
  4. Pracownicy poszczególnych biur EWST będą dostępni drogą mailową. 
  5. Biblioteka będzie nieczynna do odwołania.

Termin zawieszenia zajęć może zostać przedłużony, jeśli będzie tego wymagała sytuacja epidemiologiczna.

Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zajęć udzielają ich koordynatorzy. Można je także uzyskać mailowo (kontakt@ewst.pl).

Mimo obecnej trudnej sytuacji będziemy kontynuować działanie naszej Uczelni, w jej każdym wymiarze – dydaktycznym, wspólnotowym czy duszpasterskim. Prosimy Boga, aby obdarzył nas wszystkich mądrością i pokojem, które pozwolą przetrwać ten ciężki czas ograniczeń, izolacji i lęku o przyszłość. Modlimy się o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze i Waszych bliskich. 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

czytaj więcej