14/01/2020

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

Wezwanie “Życzliwymi bądźmy” – stanowi myśl przewodnią Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. W tym roku we Wrocławiu odbywa się on od 19 do 26 stycznia.Podczas nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich 27,18 – 28,10). Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty.

Podobnie jak w latach ubiegłych Polska Rada Ekumeniczna wraz z Radą ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski wydały polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jedną z jej współautorek jest prof. Kalina Wojciechowska, wykładowca EWST.

W broszurze zamieszczono m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, refleksje biblijne, informacje o sytuacji ekumenicznej na Malcie. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

Tekst broszury można pobrać tutaj.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 odbędzie się w czwartek, 23 stycznia, o godz. 18:00 w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie, pl. Małachowskiego 1. Kazanie wygłosi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

We Wrocławiu nabożeństwa i spotkania w ramach TMoJCh będą odbywały się w dniach od 19 do 26 stycznia. Tradycyjnie już EWST angażuje się w organizację tego wydarzenia. Tym razem zapraszamy na spotkanie poświęcone gościnności.

Program wrocławskich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

Niedziela 19 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Cerkiew Św. Cyryla i Metodego

ul. św. Jadwigi 13
Kazanie: Ks. Eugeniusz Cybulski

Poniedziałek 20 stycznia
15:30 Trójgłos o Chrzcie Świętym

Uczestnicy:

  • Ks. Mgr Lic. Krzysztof Wolnica
  • Daniel Trusiewicz
  • Ks. Dr Maciej Małyga

pl. Katedralny 1 – Budynek PWT S. 30

17:00 Nabożeństwo: Katedra Pw. Św. Jana Chrzciciela

pl. Katedralny 1
Kazanie: Bp Waldemar Pytel

Wtorek 21 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Kościół Metodystów

ul. Worcella 28
Kazanie: Bp Ryszard Bogusz

Środa 22 stycznia

17:00 Nabożeństwo: Katedra Pw. Św. Marii Magdaleny

ul. Szewska 10
Kazanie: Pastor Daniel Trusiewicz

Czwartek 23 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Zbór Chrześcijan Baptystów

ul. Kłodnicka 2
Kazanie: Ks. Krzysztof Wolnica

Piątek 24 stycznia
18:00 Spotkanie: Gość w dom, Bóg w dom? Rozmowa przyjaciół
Uczestnicy:
  • Mariola Abkowicz – Przewodniczaca Zarządu Związku Karaimów Polskich
  • Katarzyna Sobanska-Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Jacek Ossowski – Wrocławskie Centrum Akademickie
  • Bp Waldemar Pytel – Kościół Ewangelicko-Aucsburski

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. Św. Jadwigi 9

Sobota 25 stycznia
17:00 Nabożeństwo: Kościół Pw. Św. Mikołaja

ul. św. Antoniego 30
Kazanie: Ks. Marcin Orawski

Niedziela 26 stycznia
10:00 Nabożeństwo: Kościół Opatrzności Bożej

ul. Kazimierza Wielkiebo 29
Kazanie: Abp Józef Kupny

Poniżej harmonogramy nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, które w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 będą odbywać się w całej Polsce:

 

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

czytaj więcej