20/01/2020

Piosenka jest dobra. Na wszystko!

Zapraszamy do udziału w organizowanych w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku bezpłatnych warsztatach arteterapii dla osób dojrzałych.Celem warsztatów jest wspieranie uczestnictwa osób starszych w życiu kulturalnym poprzez udział w zajęciach artystycznych i arteterapeutycznych i sama arteterapia poprzez wspólny śpiew, rozmowy i budowanie wspólnoty.

Uczestniczki i uczestnicy pracować będą w oparciu o piosenki sytuujące się w różnych stylistykach muzycznych i pochodzące z różnych tradycji świata (Polska, Anglia, Irlandia, Niemcy, Czechy, Rosja, Ukraina, Macedonia, Turcja, Hiszpania, Nigeria, Peru, Ekwador, Meksyk, USA, Izrael).

Pod opieką animatora warsztatów uczestniczki i uczestnicy poznają i analizują piosenki od strony muzycznej i tekstowej. Interpretują teksty, dyskutują i wspólnie śpiewają.

Prowadzący: mgr Bartosz Bobeł, nauczyciel języka angielskiego,  muzyk z dużym doświadczeniem w pracy z osobami dojrzałymi.

Zajęcia będą się odbywały w czwartki w godzinach 13:30 – 15:00, w siedzibie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej przy ulicy św. Jadwigi 12, w sali 116. Przewidzianych jest 70 godzin zajęć w ciągu roku.

Zapisy przez e-mail: matw@ewst.pl, telefonicznie: 791270216 lub osobiście w pokoju nr 112.

Zapisy trwają do końca stycznia – liczba miejsc ograniczona!

Program jest współfinansowany przez gminę Wrocław

 

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

czytaj więcej